Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Multimédia v počítačových sítích

IMU Ak. rok 2015/2016 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií pomocí SIP a H.323. Nástroje pro vytváření sítí VoIP. Bezpečnost VoIP. Multimédia a streaming. Protokoly SAP, SDP a RTSP. Streaming na FIT. Úvod do videokonferencí H.323. AV technika v počítačových sítích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 20 cvičení, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Základní přehled služeb nad počítačovými sítě.

Literatura referenční

 • Leif Madsen, Jim Van Meggelen, Russel Bryant: Asterisk. The Definitive Guide, O'Reilly, 2013.
 • Miroslav Vozňák: Voice over IP. VŠB-TU Ostrava, 2009.
 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Lingfen Sun, Is-Haka Mkwawa, Emmanuel Jammeh, Emmanuel Ifeachor: Guide to Voice and Video over IP. For Fixed and Mobile Networks. Springer, 2013.
 • Vineet Kumar, Markku Korpi, Senthil Sengodan: IP Telephony with H.323. Architectures for Unified Networks and Integrated Services, John Wiley and Sons, 2001.
 • Colin Perkins: RTP. Audio and Video for the Internet, Pearson Education, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do VoIP. Základy konfigurace Cisco zařízení. Ústředna Cisco Call Manager Express (CME).
 2. Základy VoIP. Konfigurace VoIP pomocí CME.
 3. IP telefonie pomocí H.323. Konfigurace GNU Gatekeeper.
 4. IP telefonie pomocí SIP.
 5. Konfigurace SIP serveru Asterisk. Připojení do mobilních sítí.
 6. Sledování kvality hovorů. Bezpečnost VoIP.
 7. Multimédia, streaming.
 8. Signalizační protokoly SAP, SDP a RTSP.
 9. Přenos médií pomocí RTP a RTCP. Streaming na FIT.
 10. Úvod do videokonferencí.
 11. Videokonference pomocí H.323.
 12. AV technika v počítačové síti.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základy konfigurace zařízení Cisco. Konfigurace ústředny Cisco CME.
 2. Analýza přenosů CME.
 3. H.323 a GnuGK.
 4. SIP a ústředna Asterisk.
 5. Pokročilé nastavení Asterisk.
 6. Propojení SIP a H.323 spolu s mobilní sítí a PSTN.
 7. Testování bezpečnosti VoIP sítí. Sledování kvality přenosů.
 8. Hardwarové enkodéry MPEG-2, SAP a SDP.
 9. IP videokamery, RTSP, RTP a RTCP.
 10. Streaming s využitím VLC.
 11. MS Expression Encoder. YouTube.
 12. Videokonference H.323.
 13. Videokonference H.323, SIP a Skype.

Průběžná kontrola studia

 • aktivní účast na laboratorních cvičeních
 • vypracování domácích úloh
 • test z oblasti videokonferencí
 • test z oblasti IP telefonie

Kontrolovaná výuka

 • aktivní účast na všech laboratorních cvičeních

Podmínky zápočtu

 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru