Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Administrace databázového systému Oracle

IOD Ak. rok 2015/2016 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Architektura systému Oracle 12c, instalace systému, konfigurace systému, role správce a prostředky pro administraci, správa fyzického a logického prostoru, správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost, zálohování a obnova, sledování výkonu, proaktivní a reaktivní ladění systému, prostředky ASM, prostředí aplikačního klastru.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

35 půlsemestrální test, 65 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí správě databázového systému Oracle 12c. Aktivně se naučí pracovat na reálném systému a scénářích konfigurace a řešení problémů, které se vyskytují v praxi. Student se seznámí se důležitými vlastnostmi běžných operačních systémů z pohledu souborového systému, které se používají pro provoz databázového systému Oracle. Získané znalosti umožňují studentovi složit certifikační zkoušku Database 12c Administrator Certified Associate.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student bude schopný provést instalaci, konfiguraci a správu databázového systému Oracle 12c.

Cíle předmětu

Porozumět architektuře a službám databázového systému Oracle 12c. Seznámit se s principy administrace databázového systému, správě fyzických a logických datových struktur. Získat znalosti pro provoz databázových systémů v prostředích 24/7 včetně řešení zálohy a obnovy dat v případě výpadku systému. Získat přehled o zabezpečení systému a řízení přístupu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost práce v UNIXovém operačním systému. Znalost jazyka SQL a PL/SQL v rozsahu předmětu IDS.

Literatura referenční

 • Bob Bryla. Oracle Database 12c DBA Handbook. Oracle Press, 2015. ISBN 0071798781
 • Robert Freeman, Matthew Hart. Oracle Database 12c RMAN Backup and Recovery. Oracle Press, 2016. ISBN 007184743X

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace: Osnova a cíle předmětu, organizace výuky v laboratoři, prostředí pro laboratoře. Architektura systému Oracle 12c: Procesy na pozadí, serverové procesy, systémová globální paměť, správa paměti, přehled fyzické vrstvy. Přehled nástrojů pro správu databázového systému.
 2. Instalace systému, konfigurace systému: definice Oracle home, Oracle Inventory, Oracle Universal Installer, interaktivní a automatická instalace systému, konfigurační nástroje DBCA a NETCA.
 3. Role správce a prostředky pro administraci: Úlohy správce systému, architektura Enterprise Manager Cloud Control a Enterprise Manager Database Express, SQL příkazy pro správu, spouštění a ukončení instance databáze.
 4. Přehled databázových objektů: Tabulky, pohledy, indexy a jejich organizace, materializované pohledy, programové objekty, vlastnosti těchto objektů.
 5. Správa fyzického prostoru databáze: Vlastnosti a struktura datových souborů, žurnálu, řídicího souboru databáze, autentizace správců databáze.
 6. Správa logického prostoru databáze: Tabulkové prostory, segmenty, extenty a datové bloky, souvislost SGA paměti s fyzickými a logickými strukturami databáze.
 7. Správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost: Schéma a jeho vlastnosti, profil uživatele, autentizace uživatele, zajištění bezpečnosti a řízení přístupu k objektům a systémovým operacím, auditování.
 8. Zálohování systému: Typy záloh (hot a cold), archivní a nearchivní režim databáze, přehled zálohovacích zařízení, RMAN (Recovery Manager) a jeho jazyk.
 9. Obnova systému: Typy výpadků systémů, technologie snapshotů, obnova systému po výpadku, obnova do posledního stavu nebo do určitého časového bodu.
 10. Sledování výkonu: Prostředky Enterprise Manageru pro sledování výkonu, koncepce AWR snapshotů, ASH.
 11. Proaktivní a reaktivní ladění systému: Reakce na změnu chování systému, prevence proti změně v chování systému, SQL Advisor, Access Advisor, implementace doporučení.
 12. Prostředky ASM (Automatic Storage Management): Koncepce ASM, diskgroups, failgroups, prostředky pro správu ASM instance, požadavky na fyzické úložiště.
 13. Prostředí aplikačního klastru (Clusterware, Oracle RAC): Představení technologie zajišťující vysokou dostupnost a odezvu systému, koncepre Oracle HA, instance databáze v prostředí Oracle RAC.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní cvičení: Seznámení s laboratoří, prostředí pro virtualizaci, způsob hodnocení a odevzdání projektů.
 2. Instalace a konfigurace systému Oracle 12c v UNIXovém operačním systému.
 3. Správa systému: Enterprise Manager Cloud Control a Database Express, DBA nástroje pro SQL Developer, konfigurace Listeneru.
 4. Práce s databázovými objekty: Typy objektů v databázi, funkcní rozšíření databáze.
 5. Správa fyzického prostoru databáze: Zrcadlení řídicího souboru databáze a žurnálu, datové soubory.
 6. Správa logického prostoru databáze: Vytvoření a modifikace tabulkových prostorů, správa SGA a PGA paměti.
 7. Správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost: Vytvoření a modifikace uživatelů, přidělování a odebírání systémových a objektových práv uživatelům a rolím.
 8. Zálohování systému: Zálohování prostřednictvím Enterprise Manageru a RMANu, skriptovací jakyk RMANu.
 9. Obnova systému: Obnova systému po výpadku v prostředí Enterprise Manageru a RMANu, snapshoting, vlastnost MTTR, obnova instance.
 10. Sledování výkonu, proaktivní a reaktivní ladění systému: Koncepce advisorů, sledované vlastnosti systému, autoladění.
 11. Prostředky ASM: Migrace do ASM, správa ASM úložiště.
 12. Prostředí aplikačního klusteru: Instalace, správa.
 13. Rezerva, náhradní cvičení.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Instalace a příprava UNIXového operačního systému pro databázi Oracle 12c.
 2. Instalace a základní konfigurace databáze Oracle 12c.
 3. Plán pro zálohu databáze a její realizace. Řešení výpadku databáze, obnova ze zálohy, řešení uživatelské chyby.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracované a odevzdané projekty.
 • Prezentace třetího projektu.
 • Závěrečný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru