Detail předmětu

Datové sklady v prostředí Oracle

IOW Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Koncepce datových skladů v prostředí Oracle, logický a fyzický model datového skladu, struktury pro efektivní tvorbu datových skladů, proces extrakce, transformace a vložení dat, SQL konstrukce pro datové sklady (agregace, analýza, sestavy, modely), prostředí Oracle Warehouse Builder, výkonnost datového skladu, přesun dat mezi datovými sklady.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student si osvojí základní pojmy a principy datových skladů, seznámí se s procesem extrakce, transformace a vložení dat do datového skladu. Dále se student seznámí s prostředím Oracle pro tvorbu datových skladů a naučí se je využívat pro vytváření reálných datových skladů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student bude schopný navrhnout datový sklad a vytvořit jej v prostředí nástrojů poskytovaných firmou Oracle.

Cíle předmětu

Porozumět principům tvorby a použití datových skladů v prostředí Oracle 11g. Seznámit se s nástroji a procesy tvorby datového skladu. Porozumět procesu extrakce, transformace a vložení dat z OLTP systémů do datového skladu. Seznámit se s konstrukcemi jazyka SQL pro datové sklady a s využitím Oracle Warehouse Builderu pro tvorbu datového skladu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost relačních databázových systémů a jazyka SQL.

Literatura referenční

 • Griesemer, B.: Oracle Warehouse Builder 11g: Getting Started. Packt Publishing, 2009.
 • Dokumentace k produktu Oracle Warehouse Builder 11g.

Osnova přednášek

 1. Koncepce datových skladů v prostředí Oracle 11g - základní pojmy: datový sklad, ETL, OLTP a OLAP databáze, přístupy k vytváření datových skladů, fakta a dimenze.
 2. Logický a fyzický model datového skladu (1) - problematika modelování dat v datových skladech, pojmy obchodní, logický a fyzický model.
 3. Logický a fyzický model datového skladu (2) - fyzické modely datového skladu (schéma hvězdy, sněhové vločky), charakteristiky tabulek faktů a dimenzí, transformace mezi jednotlivými modely.
 4. Struktury pro efektivní tvorbu datových skladů - nastavení velikosti datového skladu, dělení dat, indexování, optimalizace, paralelizace, bezpečnost dat.
 5. Proces extrakce, transformace a vložení dat (1) - proces ETL a jeho součásti, nástroje pro proces ETL, extrakce dat: výběr zdrojů dat, mapování, metody extrakce dat.
 6. Proces extrakce, transformace a vložení dat (2) - transformace dat: anomálie v datech, problémy transformace a jejich řešení, nástroje a techniky, zajištění kvality dat.
 7. Proces extrakce, transformace a vložení dat (3) - vložení dat: techniky pro přenos dat, definice procesu vložení, techniky vkládání dat, post-processing.
 8. SQL konstrukce pro datové sklady - agregační operace v datových skladech, analytické dotazy v SQL, využití regulárních výrazů v SQL.
 9. Prostředí Oracle Warehouse Builder (1) - popis nástroje a definice jednotlivých kroků celého ETL procesu.
 10. Prostředí Oracle Warehouse Builder (2) - přístup k různým datovým zdrojům, správa metadat, řízení bezpečnosti.
 11. Výkonnost datového skladu - výkonnost procesu ETL, ladění výkonnosti, nastavení parametrů, využití materializovaných pohledů.
 12. Optimalizace v datových skladech - optimalizace na různých úrovních, optimalizace analytických dotazů.
 13. Podpora pro datové sklady v SŘBD Oracle - seznámení s různými nástroji firmy Oracle pro práci s datovými sklady.

Osnova počítačových cvičení

Cvičení 1x za 14 dní v rozsahu 2 vyučovací hodiny.
1. Úvodní cvičení: seznámení s laboratoří a nástroji Oracle využívanými na cvičeních, organizační pokyny, úvod do návrhu datového skladu.
2. Prostředí Oracle Warehouse Builder - instalace a konfigurace, vytvoření projektu a definice zdrojů dat různých typů.
3. Definice procesu extrakce, transformace a vložení dat v prostředí Oracle Warehouse Builder - mapování zdrojových a cílových dat, jednotlivé ETL operace.
4. Nasazení a ladění projektu pro vytvoření datového skladu, úvod do administrace datového skladu.
5. Analytické SQL konstrukce, práce s multidimenzionálním modelem dat a OLAP analýza dat obsažených v datovém skladu.
6. Praktický příklad zahrnující celý proces vytvoření datového skladu v prostředí nástroje Oracle Warehouse Builder.

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt bude zahrnovat návrh a vytvoření datového skladu ze zadaného vzorku dat OLTP databáze v nástroji Oracle Warehouse Builder, včetně návrhu procesu extrakce, transformace a vložení dat a jejich analýzy.

Průběžná kontrola studia

 • Samostatný projekt dle zadání (60 bodů).
 • Závěrečný písemný test (40 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Samostatný projekt na vytvoření datového skladu v prostředí Oracle 11g.
 • Písemný test na závěr semestru.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů ze všech bodovaných aktivit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru