Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 10 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 cvičení, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Franková Barbora, Ing. (UIFS FIT VUT)
Holkovič Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Hranický Radek, Ing. (UIFS FIT VUT)
Karpíšek Filip, Ing. (UIFS FIT VUT)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Lichtner Ondrej, Ing. (UIFS FIT VUT)
Marek Marcel, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s RFC dokumenty, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat komunikační protokoly, které splňují specifikace uvedené v RFC dokumetech.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kódy pro prezentaci dat, Hammingova vzdálenost. Programovací jazyk C/C++.

Literatura studijní

 1. Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 2. Puzmanova, R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 3. RFC

Literatura referenční

 1. Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí.
 2. Komunikační model Internetu. Model ISO/OSI. Komunikační služby a protokoly.
 3. Aplikační vrstva a protokoly.
 4. Transportní vrstva. Protokol UDP
 5. Protokol TCP. Programové rozhraní schránek.
 6. Síťová vrstva. IP protokol. Adresování a směrování.
 7. Směrovací protokoly.
 8. Multicast v Internetu.
 9. Linková vrstva a protokoly.
 10. Přepínání a přepínače.
 11. ATM. Frame Relay.
 12. Rychlé sítě. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.
 13. Správa počítačových sítí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Dva projekty zaměřené na TCP/IP komunikaci.
 2. Dvě laboratorní cvičení s úlohou.

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt - 15 bodů
 • Opravený projekt - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 5 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 5 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 5 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou 2 projekty, 3 laboratoře s úlohou a závěrečná zkouška. Laboratoře jsou bez možnosti náhrady termínu. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. 

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 20 bodů z hodnocení za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru