Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Franková Barbora, Ing. (UIFS FIT VUT)
Holkovič Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Hranický Radek, Ing. (UIFS FIT VUT)
Karpíšek Filip, Ing. (UIFS FIT VUT)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Marek Marcel, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je  praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým použití některých síťových služeb (DHCP, DNS, IP telefonie, monitorování sítí, apod.).

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby, použití v praxi.
 6. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 7. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokol SIP.
 8. Sítě typu peer-to-peer (P2P), distribuce obsahu pomocí sítí CDN.
 9. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 10. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 11. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, Syslog. Kódování ASN.1.
 12. Sledování toku dat pomocí NetFlow.
 13. Propojování sítí ISP a jejich správa. Protokol BGP.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (10 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (15 bodů) a praktický test v laboratoři (15 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (celkem 10 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (15 bodů) a praktický test v laboratoři (15 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formou ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru