Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Service Sciences

ISE Ak. rok 2015/2016 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 půlsemestrální test, 50 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.

Cíle předmětu

Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení uplatňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizity nejsou požadovány.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Service Strategy, ISBN: 978-0-11-331045-6, TSO 2007
 • Service Design, ISBN: 978-0-11-331047-0, TSO 2007
 • Service Operation, ISBN: 978-0-11-331046-3, TSO 2007
 • Service Transition, ISBN: 978-0-11-331048-7, TSO 2007
 • Continual Service Improvement: ISBN: 978-0-11-331049-4, TSO 2007

Osnova přednášek

 1. IS/IT outsourcing, pojem "services science"
 2. Úvod do IT služeb
 3. Úvod do metodiky ITIL
 4. Úvod do metodiky COBIT
 5. Správa událostí
 6. Správa problémů
 7. Správa změn
 8. Správa konfigurací
 9. Správa kapacit
 10. Bezpečnostní služby
 11. Správa dat
 12. Hodnocení poskytování služeb
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT

Průběžná kontrola studia

Týmový projekt maximálně za 50 bodů a závěrečný test maximálně za 50 bodů.

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru