Detail předmětu

Skriptovací jazyky

ISJ Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní koncepty skriptovacích jazyků, skriptování versus programování, přehled vývoje skriptovacích jazyků, makrojazyky, tvorba komponent, základy jazyků Python a Perl, skriptovací jazyky ve webovém prostředí na klientské a serverové straně, otázky přenositelnost, skriptování v operačních systému Unix, propojování s dalšími jazyky, tvorba grafických uživatelských prostředí s využitím skriptovacích jazyků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 9 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bastl Vojtěch, Ing. (FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními skriptovacími jazyky, po úspěšné zvládnutí předmětu budou schopni demonstrovat znalosti a chápání základních vlastností a role skriptovacích jazyků, syntaxe a sémantiky jazyka Python, implementovat skripty pro automatizaci systémových činností a vyvíjet jednoduché aplikace s použitím vhodných nástrojů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů.

Cíle předmětu

Porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit komplementaritu skriptovacích jazyků vzhledem k systémovým jazykům, jejich výhody a nevýhody. Seznámit se základy regulárních výrazů, zpracování textů, skriptování na klientské i serverové straně a tvorby grafického uživatelského prostředí v jazyce Python.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Harms, D., Macdonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press, ISBN 80-7226-799-X.
 • Lutz, M., Ascher, D.: Naučte se Python - Pohotová příručka. Grada, 2003, ISBN 80-247-0367-X.

Literatura referenční

 • Beazley, D.M.: Python - Podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python. Neocortex.
 • Abelson, H.: Structure and interpretation of computer programs, Cambridge. MIT Press, 2002.

Osnova přednášek

 1. Úvod, stručná historie vývoje skriptovacích jazyků, výhody a nevýhody, porovnání jazyků
 2. Základní příkazy, typy a operátory, funkce, moduly a třídy, zpracování výjimek
 3. Regulární výrazy v jazycích Python a Perl
 4. Datové struktury, efektivní implementace vyhledávání
 5. Standardní knihovny umožňující vysokoúrovňové programování v jazyce Python
 6. Vytváření jednoduchých skriptů v prostředí OS Unix, automatizace systémových činností
 7. Rozhraní pro práci se systémovými jazyky, používání komponent implementovaných v jazyce C
 8. Zpracování textů, třídění, znakové sady, nastavení národního prostředí
 9. Zpracování dokumentů XML, knihovny pro ukládání a vyhledávání
 10. Moderní koncepty objektově orientovaného programování, srovnání s jazyky C a Java
 11. Použití skriptovacích jazyků pro vývoj webových aplikací, programování na klientské a serverové straně
 12. Programování aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, knihovna Tkinter v prostředí jazyka Python
 13. Další možnosti tvorby grafických uživatelských prostředí, platformově závislá řešení, propojení jazyka Python s Javou - Jython

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Samostatný projekt řešící zadanou obecnější úlohu, předpokládá se naprogramování středně rozsáhlého skriptu v jazyce Python. Je požadováno elektronické odevzdání pomocí IS FIT.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test (9 bodů)
 • Individuální projekt (40 bodů)

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test a individuální projekt. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

 • Zpracování individuálního projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru