Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Signály a systémy

ISS Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Spojité a diskrétní signály, diskrétní a spojité systémy. Konvoluce. Spektrální analýza spojitých signálů - Fourierova řada (FŘ), Fourierova transformace (FT). Systémy se spojitým časem. Vzorkování a rekonstrukce. Diskrétní signály a jejich frekvenční analýza - Diskrétní Fourierova řada (DFŘ), Fourierova transformace s diskrétním časem (DTFT). Diskrétní systémy. Dvourozměrné (2D) signály a systémy. Náhodné signály.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 25 půlsemestrální test, 12 laboratoře, 12 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Egorova Ekaterina, Ing. (UPGM FIT VUT)
Fér Radek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Novotný Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Ondel Lucas, Mgr. (UPGM FIT VUT)
Pešán Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Skácel Miroslav, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí základní teoretické znalosti v oblasti popisu a analýzy spojitých a diskrétních signálů a lineárních systémů. Získají rovněž praktické dovednosti při analýze a filtraci signálů v prostředí MATLAB.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si prohloubí znalosti matematiky a statistiky a aplikují je na reálné problémy zpracování signálů. Během kursu získají důkladné znalosti matematického a vizualizačního SW Matlab.

Cíle předmětu

Seznámit se s  teorií signálů a lineárních systémů se spojitým a s diskrétním časem, a s teorií náhodných signálů. Předmět klade důraz na spektrální analýzu a lineární filtraci jako dva základní bloky moderních komunikačních systémů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

základní znalosti matematiky a statistiky.

Literatura studijní

 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/
 • Jan, J., Kozumplík, J.: Systémy, procesy a signály. Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 2000.
 • Šebesta V.: Systémy, procesy a signály I., Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 1997.
 • Jan J., Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, VUTIUM, 2002, ISBN 80-214-1558-4.

Literatura referenční

 • Oppenheim A.V., Wilski A.S.: Signals and systems, Prentice Hall, 1997

Osnova přednášek

 1. Číslicové filtry - základy a praktické využití
 2. Frekvenční analýza pomocí DFT - základy a praktické využití
 3. Zpracování obrazů (2D signály) - základy a praktické využití
 4. Náhodné signály - základy a praktické využití
 5. Aplikace zpracování signálů a úvod do teorie
 6. Frekvenční analýza spojitých signálů
 7. Systémy se spojitým časem
 8. Od spojitého k diskrétnímu - vzorkování, kvantování
 9. Diskrétní signály detailněji
 10. Číslicová filtrace detailněji
 11. Náhodné signály detailněji
 12. Aplikace a pokročilá témata zpracování signálů

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do MATLABu
 2. Projekce do bází a Fourierova řada 
 3. Zpracování zvuku 
 4. Zpracování obrazu 
 5. Náhodné signály 
 6. Vzorkování, kvantování a aliasing

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt je zaměřen na zpracování obrazu, viz http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/#proj

Průběžná kontrola studia

 • aktivní účast na počítačových cvičeních a předložení výsledků: po 2 bodech, celkem 12b.
 • půlsemestrální zkouška, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, 25b.
 • odevzdání projektu - 12b.
 • závěrečná zkouška - 51b, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, k disposici bude seznam základních rovnic. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 17 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Kontrolovaná výuka

 • účast v počítačových cvičeních není kontrolovaná, ale aktivní účast a předvedení výsledků každého cvičení je hodnocena 2 body. 
 • Skupiny v počítačových laboratořích jsou organizovány na základě zapisování do rozvrhových oken.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru