Detail předmětu

Měření v elektrotechnice

IMVE Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Klasifikace přístrojů pro měření elektrických veličin. Zásady správného měření. Analogová měřicí ústrojí. Přístroje pro měření aktivních elektrických veličin. Záznamníky a analogové osciloskopy. Číslicové osciloskopy a spektrální analyzátory. Měření v logických obvodech. Měření časového intervalu, frekvence a fáze. Přístroje pro měření proudu, výkonu. Přístroje pro měření pasivních elektrických veličin. Měření charakteristik součástek, obvodů a soustav. Zobrazování charakteristik. Zkoušeče polovodičových součástek. Generátory měřicích signálů a jejich vlastnosti. Měření magnetických a jiných veličin.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 39 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost obsluhy a principů práce elektronických měřicích přístrojů pro měření elektrických a základních neelektrických veličin.

Cíle předmětu

Seznámit se s používanými principy, obsluhou a použitím elektronických měřicích přístrojů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Elektrotechnická kvalifikace dle vyhlášky 50/75 §5 platná pro studenty FEKT VUT v Brně.
 • Základní znalosti z analogové i číslicové elektrotechniky. Základní znalosti o součástkách používaných v elektrotechnických a elektronických zařízeních.

Literatura studijní

Čejka, M., Matyáš, V.: Elektronická měřicí technika. VUTIUM, 1999.

Literatura referenční

 • Coombs, C.F.: Basic Electronic Instruments Handbook. McGraw-Hill.
 • Valitov, R.A., Sretenskij: Radiotechničeskije Izmerenija. Sovětskoje Radio.

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky, zásady správného měření.
 2. Analogová měřicí ústrojí.
 3. Přístroje pro měření aktivních el. veličin, analogové měření napětí.
 4. Číslicové měření napětí. A/Č převodníky pro měřicí. přístroje. Vlastnosti přístrojů pro měření napětí (st i ss, analogové i digitální). Indikátory.
 5. Záznamníky a analogové osciloskopy.
 6. Struktura analogového osciloskopu z hlediska uživatele, doplňková zařízení osciloskopů, přehled vlastností analogových osciloskopů komerčně dodávaných.
 7. Číslicové osciloskopy, části a jejich struktura z hlediska uživatele, výhody a nevýhody, přehled vlastností číslicových osciloskopů komerčně dodávaných.
 8. Měření v logických obvodech. Uspořádání spektrálního analyzátoru, doplňková zařízení k osciloskopům pro měření spektra, interpretace výsledků zjištěných spektrální analýzou.
 9. Měření časového intervalu, frekvence a fáze.
 10. Přístroje pro měření aktivních elektrických veličin: proud, výkon.
 11. Přístroje pro měření pasivních elektrických veličin: odpor, kapacita, indukčnost.
 12. Měření charakteristik součástek, obvodů a soustav. Generátory měřicích signálů a jejich vlastnosti.
 13. Měření magnetických a jiných veličin.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce.
 2. Měření napětí, vlastnosti V-metrů.
 3. Měření proudu a výkonu.
 4. Měření magnetických parametrů.
 5. Vlastnosti komponentů měřicího řetězce.
 6. Měření práce a energie, meřicí transformátory, měření pro energetiku.
 7. Měření pomocí analogového osciloskopu.
 8. Měření odporu, kapacity, indukčnosti, vzájemné indukčnosti.
 9. Číslicové osciloskopy.
 10. Měření kmitočtu a časového intervalu a fáze.
 11. Měření impedance a nelineárních prvků.
 12. Náhradní cvičení.
 13. Zápočet.

Průběžná kontrola studia

Kontrola pracovních sešitů, záznamů o měření.

Kontrolovaná výuka

2x test formou samostatného měření pro každého studenta, odměření všech úloh.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je změření všech úloh a jejich zpracování.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru