Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

IW3 Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NAT, routing, Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS (HTTPS). IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Remote Desktop Services. Network Access Protection.

Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). WDS.

SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows Server 2008R2 a Windows Server 2012. Dále pak získat základní znalosti ze správy SQL Serveru.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolování kurzů IW1 a IW2.

Literatura studijní

 • Microsoft Learning - Windows Server
  https://www.microsoft.com/learning/en/us/windows-server-certification.aspx
 • Dan Holme et al.: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory (2nd Edition), ISBN: 9780735651937
 • Tony Northrup and J.C. Mackin: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure (2nd Edition), ISBN: 9780735651609
 • Orin Thomas and Ian McLean: MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-646): Windows Server 2008 Server Administrator (2nd Edition), ISBN: 9780735649095
 • William R. Stanek: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008, ISBN: 9788025121580
 • William R. Stanek: Windows Server 2012 Pocket Consultant, ISBN: 9780735666337
 • William R. Stanek: Windows Server 2012 Inside Out, ISBN: 9780735666313
 • Microsoft Learning - MS SQL Server
  http://www.microsoft.com/learning/en/us/sql-certification.aspx
 • Mike Hotek: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-432): Microsoft SQL Server 2008 - Implementation and Maintenance, ISBN: 9780735626058
 • William R. Stanek: Microsoft SQL Server 2012 Pocket Consultant, ISBN: 9780735663763

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Routing, DHCP, Windows Firewall
 2. rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS)
 3. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
 4. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
 5. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
 6. Active Directory: úvod, struktura, role
 7. Active Directory: účty, skupiny
 8. Active Directory: trusty, replikace
 9. Active Directory: kerberos, LDAP
 10. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
 11. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
 12. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
 13. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Kontrolovaná výuka

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru