Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikové technologie Microsoft

IW4 Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

SQL Server: správa, tvorba pokročilých T-SQL dotazů, práce s geografickými a hierarchickými daty, Business Inteligence.

Exchange Server: instalace, konfigurace, vztah s Active Directory a dalšími serverovými systémy, správa, zálohování, údržba, řešení problémů, clustering, load-balancing

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat, řešit problémy a plánovat nasazení podnikových technologií MS Exchange a MS SQL Server.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice databázových systémů, způsobů elektronické komunikace a řešení výkonnostních a síťových problémů.

Cíle předmětu

Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování kurzů IW1 and IW2.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

Kontrolovaná výuka

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru