Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování v .NET a C#

IW5 Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. WPF: styly, zdroje, databinding. Přístup k vlastnostem operačního systému, Vlákna, Lokalizace a aplikační nastavení. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, Azure SQL, DataSet, DataReader. Entity framework, LINQ. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře. ASP .NET Aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services. Efektivní vývoj, Unit testing, Dokumentace, Clean code, SOLID, Interoperabilita, Async await, Parallel task library, TDD, UX

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování.

Literatura studijní

 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod do platformy .NET - práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly
 2. Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace
 3. OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika
 4. Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání výjimek, lambdy
 5. Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy
 6. LINQ - LINQ to Data, LINQ to XML, LINQ to SQL, LINQpad, Azure SQL
 7. Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design
 8. WEB - ASP.NET, MVC, ORM
 9. SOLID - principy, IoC kontejnery
 10. WCF a interoperabilita
 11. Paralelni a asynchronni programovani - Async await, PLINQ, Parallel task library
 12. Testovani v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX
 13. Bude upřesněno v průběhu semestru

Osnova ostatní - projekty, práce

Celkem 40 bodů ze 100
 • Windows GUI aplikace
 • ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 • ASP.NET aplikační rozhraní
 • Remoting

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru