Detail předmětu

Řízení a regulace

IRR1 Ak. rok 2015/2016 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Základní pojmy v teorii řízení. Řízení v otevřené smyčce a se zpětnou vazbou. Jednoduché regulátory reléového a proporcionálního typu (spojité i diskrétní). Metody popisu, analýzy a syntézy regulačních obvodů. Stabilita systémů se zpětnou vazbou. Ustálené a dynamické odchylky. Metoda kořenového hodografu. PID regulátory. Hlavní typy rozvětvených obvodů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 8 hod. laboratoře, 8 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost aplikovat měřicí a řídicí systémy. Navrhovat, používat, seřizovat a udržovat systémy aplikované informatiky zejména v průmyslových technologiích.

Cíle předmětu

Používat, sestavovat a seřizovat jednodušší systémy přímého i zpětnovazebního řízení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Proměnné v koplexní rovině, numerické metody.

Literatura studijní

 • Vavřín, P.: Teorie řízení 1. VUT, 1991.

Literatura referenční

 • Kubík, Kotek, Štecha: Teorie řízení. SNTL, 1984.
 • Vavřín: Teorie řízení 1. VUT, 1991
 • Feedback and Control Systems. McGraw-Hill, 1994.
 • Vavřín, Zelina: Automatické řízení počítačem. SNTL, 1982.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy. Příklady přímého a zpětnovazebního řízení.
 2. Reléové regulátory dynamických soustav.
 3. Regulace na konstantní hodnotu, servomechanismy, programová regulace.
 4. Popis dynamických systémů. Vstup výstupní relace.
 5. Stavový popis.
 6. Stabilita lineárních zpětnovazebních systémů.
 7. Analýza statických a dynamických vlastností regulačních obvodů.
 8. Metoda kořenového hodografu.
 9. Regulátory typu P a I.
 10. Složené regulátory, PD, PI a PID.
 11. Diskrétní regulace. Vzorkování a tvarování.
 12. Diskrétní PSD regulátory.
 13. Rozvětvené systémy.

Osnova numerických cvičení

 • Bloková algebra. Standardní přenosy ve zpětnovazebních regulačních obvodech.
 • Výpočet ustálených odchylek. Integrální kriteria jakosti regulace.
 • Výpočet stability algebraickými a frekvenčními metodami.
 • Návrh PID regulátoru pro standardní dynamickou soustavu.
 • Zápočet.

Osnova laboratorních cvičení

 • Demonstrační ukázky průmyslových regulací.
 • Sestavení spojitého regulačního obvodu s PID regulátorem.
 • Realizace PSD regulátoru s mikroprocesorem.
 • Použití diskrétního regulátoru (PSD a dead-bead řízení).

Osnova počítačových cvičení

 • Použití Matlab-Simulinku pro modelování a simulaci dynamických systémů.
 • Simulace reléové, proporcionální a PID regulace.
 • Analýza a syntéza ve frekvenční oblasti.
 • Metoda kořenového hodografu.

Průběžná kontrola studia

Pravidelná kontrola připravenosti na úkoly v jednotlivých cvičeních.

Kontrolovaná výuka

Vypracování 3 projektů, absolvování 7 laboratorních cvičení.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na cvičeních (numerických, laboratorních i počítačových). Odevzdání 3 samostatných prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru