Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Mikroprocesorové a vestavěné systémy

IMP Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Vestavěné systémy, základní pojmy, aplikace. Architektura mikrokontrolérů. Paměťový subsystém. Programovací model, programování v jazyku symbolických instrukcí. Soubor instrukcí a pseudoinstrukcí. Využití zásobníku. Podsystém přerušení a jeho programování. Periferní jednotky na čipu a jejich programování: časovač, komunikační rozhraní SCI a SPI, AD převodník, obvod reálného času RTC. Specifika programování vestavěných systémů v jazyce C.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 8 hod. laboratoře, 6 hod. pc laboratoře, 12 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 16 laboratoře, 14 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti jsou obeznámeni s obecnou strukturou mikrokontrolérů a technikami návrhu vestavěných systémů.
 • Studenti jsou schopni vytvořit a odladit podprogramy a inicializační rutiny pro jednotlivé periferní obvody. Umí používat  základní techniky ladění aplikačních programů vytvořených v asembleru a jazyce C.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s architekturami  mikrokontrolérů. Seznámit s činností jejich jednotlivých podsystémů a to zejména: CPU, flash paměť, časovač, podsystém přerušení, komunikační rozhraní, AD převodník. Naučit studenty základní sortiment instrukcí a jejich aplikaci při návrhu a ladění programů v  jazyce symbolických instrukcí. Seznámit studenty se  zásadami a technikami programování ve vyšším programovacím jazyce C a s problematikou návrhu vestavěných systémů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost struktury základní procesorové jednotky (CPU) a techniky programování v jazyce symbolických instrukcí. Základní znalost programování v jazyce C.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály
 • Váňa, V.:Začínáme pracovat s mikrokontroléry Motorola HC08 NITRON, Praha 2003, nakladatelství BEN,ISBN 80-7300-124-1
 • Rozehnal, Z.: Mikrokontroléry Motorola HC11, Praha 2001, nakladatelství BEN, ISBN 80-86056-77-5
 • Internet

Literatura referenční

 • Studijní materiály publikované fy Motorola
 • The MC68HC908GP32 Teaching Book by Prof. Cerid - Turkey
 • Predko, M.:"Handbook of Microcontrollers",McGraw-Hill, ISBN 0079137164, 1998.

Osnova přednášek

 • Úvod do vestavěných systémů.
 • Struktura CPU a soubor instrukcí.
 • Podsystém přerušení.
 • Komunikační rozhraní.
 • Časovací obvody.
 • Systémové hodiny a obvod RTC.
 • A/D převodník.
 • Systém přerušení a jeho programování.
 • Programování v jazyce C I.
 • Programování v jazyce C II.
 • Programování v jazyce C III.
 • Mikrokontroléry PIC a Atmel.
 • Aplikace mikrokontrolérů ve fuzzy systémech. 

Osnova laboratorních cvičení

 • Programování SCI modulu
 • Programování LCD a klávesnice
 • Programování časovače
 • Programování AD převodníku

 

Osnova počítačových cvičení

 • Instrukční sada.
 • Programování v asembleru.
 • Programování periferních zařízení

 

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt v rozsahu 12 hodin.

Průběžná kontrola studia

 • Laboratorní úlohy s obhajobou - 16 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů
 • Hodnocený projekt - 14 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS - 50 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru