Detail předmětu

Informační výchova a gramotnost

IVG Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 1 kredit

Aktuální akademický rok

Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu informačních technologií. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Garant předmětu

Cvrčková Eliška, Bc. (Děkanát FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cvrčková Eliška, Bc. (Děkanát FIT VUT)
Mikésková Anežka, DiS. (Děkanát FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • Vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací,
 • znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě,
 • umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje,
 • využívat pro studium a praxi informační služby knihoven,
 • znát základy práce s odborným textem,
 • orientovat se v prostředí knihoven VUT a knihoven,
 • obecně rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.

Cíle předmětu

Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je požívat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Literatura referenční

 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1.
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197.

Osnova přednášek

 1. Kreativní techniky
 2. Informační instituce
 3. Vyhledávání na internetu
 4. Hodnocení informací
 5. Zdroje odborných informací
 6. Citace a informační etika
 7. Organizace informací
 8. Time management
 9. Efektivní čtení

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Úkol (10 bodů),
 2. test (10 bodů),
 3. úkol (10 bodů),
 4. test (20 bodů),
 5. úkol (20 bodů),
 6. test (10 bodů),
 7. úkol (10 bodů),
 8. úkol (10 bodů),
 9. doplňkový úkol.
Všechny testy a úkoly jsou povinné.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení testů a písemných úkolů.

Kontrolovaná výuka

E-learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly. Pro získání zápočtu je potřeba získat 75 bodů ze 100.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:
 • Vypracovat všechny úkoly a testy,
 • získat v součtu nejméně 75 bodů ze všech testů a písemných úkolů (minimálně 75 bodů ze 100).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru