Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programovací seminář

IPS Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

20 hod. cvičení, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

80 půlsemestrální test, 10 cvičení, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je nahlédnout na klíčové kapitoly principů programování a operačních systémů jiným pohledem, zejména v souvislosti s abstrakcemi algoritmů a formálních automatů a modelů tak, aby došlo k vzájemnému propojení jak teoretických, tak praktických dovedností a znalostí.

Osnova přednášek

DEMO cvičení s rozšířeným výkladem:
 1. Ukazatele, dynamické přidělování paměti.
 2. Aktivační záznam, rekurze.
 3. Překlad a ladění programu
 4. (cvičení viz níže)
 5. (cvičení viz níže)
 6. Stavové automaty, regulární výrazy v *nixových programech
 7. Synchronizace procesů
 8. Uváznutí
 9. (cvičení viz níže)
 10. (cvičení viz níže)
 11. Tabulka stránek v OS
 12. Stránkování na žádost, výpadky stránek
 13. Zápočtová písemka

Osnova počítačových cvičení

 1. -
 2. -
 3. -
 4. cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem)
 5. řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem)
 6. -
 7. -
 8. -
 9. cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem)
 10. řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem)
 11. -
 12. -
 13. -

Průběžná kontrola studia

 • 10 bodů za každou úlohu řešenou ve dvojici, celkem 20
 • 80 bodů zápočtová písemka

Podmínky zápočtu

Zápočet je udělen při získání minimálně 50 bodů za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru