Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Architektura procesorů

ACH Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 5 kreditů

Předmět pokrývá architekturu univerzálních i specializovaných procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP) je studován na procesorech skalárních, superskalárních a VLIW. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem (TLP). Datový paralelismus je ilustrován na SIMDových instrukcích a na grafických procesorech (SIMT).  Probírají se základní techniky paralelizace výpočtů na GPU (CUDA). Jsou vysvětleny i techniky nízkopříkonových procesorů. 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled mikroarchitektury procesorů a jejich trendů, dovednost porovnat procesory a simulovat vhodnými nástroji vliv změn v jejich architektuře. Osvojit si měření výkonnosti procesorů. Znalosti o architektuře a obvodové podpoře paralelního zpracování na grafických procesorech bezprostředně využitelné pro akceleraci výpočtů.

Cíle předmětu

Seznámit se s architekturou nejnovějších procesorů pracujících s paralelismem na úrovni instrukcí, vláken a dat. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce mikroprocesorů, dovést je hodnotit a porovnávat. Dále se seznámit s architekturou grafických procesorů a jejich použitím pro akceleraci výpočtů (GPGPU) a s technikami použitými u nízkopříkonových procesorů pro mobilní aplikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, programování v JSI, činnost a funkce kompilátoru

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1.
 • Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. 
 • Kirk, D., and Hwu, W.: Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, Elsevier, 2010, s. 256, ISBN: 978-0-12-381472-2
 • Jeffers, J., and Reinders, J.: Intel Xeon Phi Coprocessor High Performance Programming, 2013, Morgan Kaufmann, p. 432), ISBN: 978-0-124-10414-3

Osnova přednášek

 1. Skalární procesory: zřetězené zpracování, asistence kompilátoru.
 2. Superskalární CPU, dynamické plánování instrukcí, predikce skoků.
 3. Optimalizace toku dat přes registry a přes paměť, hierarchie pamětí cache.
 4. Optimalizace načítání instrukcí a dat. Příklady superskalárních procesorů.
 5. Procesory s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW). SW řetězení, predikace, binární překlad.
 6. Procesory s podporou vláken. 
 7. Měření výkonnosti (PAPI). Techniky nízkpříkonových procesorů.
 8. Procesory s podporou datového paralelismu,  SIMDová rozšíření SWAR, GPU a SIMT.
 9. Architektura grafických jednotek GPU.
 10. Programovací jazyk CUDA, model vláken a paměťový model
 11. Synchronizace a redukce na GPU, návrh a optimalizace algoritmů pro GPU.
 12. Víceproudové zpracování, multi-GPU systémy, knihovny pro programování na GPU.
 13. Architektura akcelerátorů s mnoha jádry (MIC, Xeon Phi) a jejich programování.

Osnova numerických cvičení

Numerická cvičení u předmětu nejsou plánována.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Měření výkonnosti procesorů. 
 • GPGPU, programovací úloha. 

Průběžná kontrola studia

Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 26 hodin, půlsemestrální písemka.

Podmínky zápočtu

Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru