Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina pro IT

AIT Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Výuka je zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Vybraná literatura předmětu je založena na autentických textech oborů včetně poslechů.

Garant předmětu

Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
 • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
 • Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
 • Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Tento předmět splňuje úroveň B2 evropského referenčního rámce.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozvoj všech jazykových kompetencí a seznámení s jazykovými prostředky a funkcemi charakteristickými pro odborný jazyk v oblasti IT:
 • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
 • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s prezentací zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Vhodné pro studenty, kteří získali v jazykovém testu nejméně 51 bod, a nebo mají za sebou úspěšnou BAN4.

Literatura studijní

 • Erich H. Glendinning, John Mc Ewan: Oxford English for Information Technology

Osnova numerických cvičení

 1. The computer - hardware.
 2. The desktop, graphical user interface.
 3. The Internet, the World Wide Web.
 4. E-mail.
 5. Computer related problems, computing support.
 6. Data mining.
 7. Security and privacy on the Internet, cybercrime.
 8. Programming

Průběžná kontrola studia

Nejméně 75% aktivní účast ve výuce, průběžné plnění zadaných úkolů, test, zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru