Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

FCE Ak. rok 2015/2016 letní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
 • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
 • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka,
 • získat mezinárodně platné certifikáty FCE.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 cvičení

Zajišťuje ústav

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate. Na začátku semestru by měl každý zapsaný student elektronicky složit vstupní test. V případě, že ve vstupním testu student nedosáhne této úrovně, má možnost se do třetího týdne semestru odregistrovat, aniž by měl předmět nezapočtený.

Literatura studijní

 • Cambridge First Certificate in English for Updated Exam - Student's Book without answers. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
 • Cambridge Grammar for First Certificate with Answers and Audio CD, 2nd Edition. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.

Osnova numerických cvičení

 • Poslechové schopnosti.
 • Gramatické základy.
 • Psaní a čtení.
 • Komunikační dovednosti.
 • Zkoušky a testy.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování obou velkých testů v průběhu semestru,
 • docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru