Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina: konverzace

JA3 Ak. rok 2015/2016 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

 • Kurz otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům, které se běžně vyskytují v médiích, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
 • Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
 • Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím.

Garant předmětu

Walek Agata, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Walek Agata, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:
 • komunikovat s větší jistotou během diskuzí o abstraktnějších tématech
 • používat širší slovní zásobu vycházející z diskutovaných témat včetně slangu, frázových sloves a idiomů (věda a technika, náboženství, peníze, zbraně, vesmír, lži, trest smrti, závislosti, umění, přistěhovalectví, rasismus)
 • v konverzaci hladce a pečlivě aplikovat běžná gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
 • správně používat přízvuk a intonaci
 • vytvořit dobře strukturovanou a přitažlivou prezentaci
 • vyjednávat, přesvědčovat, vyjádřit a obhájit svůj názor

Cíle předmětu

 • co nejefektivněji a bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty
 • začlenit a procvičovat různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace
 • pracovat se slovním přízvukem a intonací
 • soustavně procvičovat a upevňovat slovní zásobu včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:
 • používat obecnou slovní zásobu ze všech běžných oblastí (rodina, domov, jídlo, zaměstnání, zdraví a nemoci, cestování, sport, koníčky)
 • v konverzaci pečlivě aplikovat gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
 • komunikovat srozumitelně s jistou chybovou tolerancí
 • velmi dobře rozumět anglicky vedené hodině

Literatura studijní

 • Wallwork, A.: Discussions A-Z.
 • MacAndrew, R.: Taboos and Issues.
 • MacAndrew, R.: Instant Discussions.

Osnova numerických cvičení

DISKUTOVANÁ TÉMATA

SCIENCE AND TECHNOLOGY - WHERE DO WE GO?
Jaká jsou nebezpečí vědecko-technického pokroku? Přispěje věda k zániku nebo k záchraně světa? Které objevy/ vynálezy jsou nejdůležitější? Ovládnou stroje svět?

THE PURSUIT OF HAPPINESS / RELIGION
Co je to (ne)štěstí? Co nás dělá šťastnými? Leží štěstí uvnitř nás nebo mimo nás? Jsou některé národy šťastnější než jiné?
Jaký je náš postoj k náboženství? Potřebujeme Boha?

MONEY - THE ROOT OF ALL EVIL?
Je možný svět bez peněz? Zmizela by chudoba? Jaký by byl svět, ve kterém by všichni měli stejné množství peněz? Jsou peníze opravdu kořenem zla? Jsou bohatí lidé přitažlivější?

NOBODY NEEDS A GUN
Masakry ve školách. Proč muži milují zbraně? Použili byste někdy zbraň? Kdy? 

CAR - A DANGEROUS WEAPON?
Ustupujeme my autům, nebo auta ustupují nám? Které státy vyrábějí nejlepší auta? Je auto prodloužením naší osobnosti?

SPACE EXPLORATION - LIVING ON MARS FOREVER?
Je vše ve vesmíru dokonalé? Je vesmírný výzkum důležitý? Je kolonizace vesmíru pro nás nezbytná? 

TELLING LIES
Jak moc jsme upřímní? Jsme schopni unést pravdu? Za jakých okolností pravdu raději ukrýt?

DEATH PENALTY
Středověké formy trestu smrti. Trest smrti ano či ne? Oko za oko, zub za zub? Odstrašuje vidina trestu smrti případné zločince? Kolik nevinných lidí umřelo následkem trestu smrti?

NOT MY TYPE
Je kousání nehtů, tenké nohy, nečistá pleť skutečně tím, čemu bychom se měli vyhnout, hledáme-li partnera? Čím se řídíme, hledáme-li?

ADDICTIONS
Alkohol, kouření, drogy, čokoláda, nákupy, fotbal, sex. Na čem jsme závislí? Existují lidé, kteří jsou více náchylní k závislostem?

ART
Co je umění? Mění umění náš způsob myšlení nebo cítění? Jak by vypadal svět bez umění?

BIG BROTHER IS WATCHING
Záleží nám na svobodě? Cítíme se bezpečněji ve společnosti plné sledovacích zařízení? Respektují rodiče a partneři naše soukromí? Je důležitější svoboda nebo bezpečí?

IMMIGRATION AND RACISM
Proč jsme rasisti? Dá se vyhladit rasismus? Jak vnímáme černo-bílá manželství? Jaké jsou (ne)výhody imigrace?

Průběžná kontrola studia

Semestrální testy tvoří 40 bodů.
Semestrální zkouška tvoří 60 bodů.
Pro úspěšné absolvování předmětu je pořeba získat zápočet a nejméně 50 % bodů ze všech aktivit.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

 • písemný test (40 bodů), obsahuje slovní zásobu
 • prezentace (60 bodů)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru