Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Multimédia

MUL Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 15 cvičení, 24 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klepárník Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kobrtek Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

Literatura referenční

 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7

Osnova přednášek

 1. Úvod do multimédií (12. 2. 2016, Zemčík, slajdy)
 2. Kompresní techniky (19. 2. 2016, Bařina, slajdy)
 3. FIR a IIR filtry, návrh filtrů (26. 2. 2016, Zemčík, slajdy)
 4. Formáty zvuku (4. 3. 2016, Grézl, slajdy)
 5. Principy komprese obrazu a videa (11. 3. 2016, Zemčík, slajdy)
 6. Zvuková rozhraní (18. 3. 2016, Bařina, slajdy)
 7. Velký pátek (25. 3. 2016)
 8. Formáty obrazu (1. 4. 2016, Bařina, slajdy)
 9. Formáty videa (8. 4. 2016, Bařina, slajdy)
 10. Multimediální frameworky + test (15. 4. 2016, Bařina, slajdy)
 11. Rozhraní OpenGL (22. 4. 2016, Milet, slajdy)
 12. Rozhraní DirectX (29. 4. 2016, Kobrtek, slajdy)
 13. Formáty a technologie v TV (6. 5. 2016, Novotný, slajdy)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

Test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a závěrečnou zkoušku. Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru