Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Architektura procesorů

ACH Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 5 kreditů

Předmět pokrývá architekturu univerzálních i specializovaných procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP) je studován na procesorech skalárních, superskalárních a VLIW. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem (TLP). Datový paralelismus je ilustrován na SIMDových instrukcích a na grafických procesorech (SIMT).  Probírají se základní techniky paralelizace výpočtů na GPU (CUDA). Jsou vysvětleny i techniky nízkopříkonových procesorů. 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Budiský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled mikroarchitektury procesorů a jejich trendů, dovednost porovnat procesory a simulovat vhodnými nástroji vliv změn v jejich architektuře. Osvojit si měření výkonnosti procesorů. Znalosti o architektuře a obvodové podpoře paralelního zpracování na grafických procesorech bezprostředně využitelné pro akceleraci výpočtů.

Cíle předmětu

Seznámit se s architekturou nejnovějších procesorů pracujících s paralelismem na úrovni instrukcí, vláken a dat. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce mikroprocesorů, dovést je hodnotit a porovnávat. Dále se seznámit s architekturou grafických procesorů a jejich použitím pro akceleraci výpočtů (GPGPU) a s technikami použitými u nízkopříkonových procesorů pro mobilní aplikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, programování v JSI, činnost a funkce kompilátoru

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1.
 • Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2012, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. 
 • Kirk, D., and Hwu, W.: Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach, Elsevier, 2010, s. 256, ISBN: 978-0-12-381472-2
 • Jeffers, J., and Reinders, J.: Intel Xeon Phi Coprocessor High Performance Programming, 2013, Morgan Kaufmann, p. 432), ISBN: 978-0-124-10414-3

Osnova přednášek

 1. Skalární procesory: zřetězené zpracování, asistence kompilátoru.
 2. Superskalární CPU, dynamické plánování instrukcí, predikce skoků.
 3. Optimalizace toku dat přes registry a přes paměť, hierarchie pamětí cache.
 4. Optimalizace načítání instrukcí a dat. Příklady superskalárních procesorů.
 5. Procesory s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW). SW řetězení, predikace, binární překlad.
 6. Procesory s podporou vláken. 
 7. Měření výkonnosti (PAPI). Techniky nízkopříkonových procesorů.
 8. Procesory s podporou datového paralelismu,  SIMDová rozšíření SWAR, GPU a SIMT.
 9. Architektura grafických jednotek GPU.
 10. Programovací jazyk CUDA, model vláken a paměťový model
 11. Synchronizace a redukce na GPU, návrh a optimalizace algoritmů pro GPU.
 12. Víceproudové zpracování, multi-GPU systémy, knihovny pro programování na GPU.
 13. Architektura akcelerátorů s mnoha jádry (MIC, Xeon Phi) a jejich programování.

Osnova numerických cvičení

Numerická cvičení u předmětu nejsou plánována.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Měření výkonnosti procesorů. 
 • GPGPU, programovací úloha. 

Průběžná kontrola studia

Vyhodnocení dvou projektů v celkovém rozsahu 13 hodin, půlsemestrální písemka.

Podmínky zápočtu

Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru