Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

GJAe Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt(Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, webové aplikace, Java Server Pages, Google Web Toolkit, Android.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Literatura studijní

 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001

Literatura referenční

 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997

Osnova přednášek

 1. Úvod do jazyka Java.
 2. Objekty v Javě.
 3. Základní třídy.
 4. Výjimky a vlákna.
 5. Servlety, Java Server Pages.
 6. Maven a testování.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. JAX a RMI.
 9. EJB, Java Server Faces.
 10. PrimeFaces.
 11. Java Persistence API.
 12. Google Web Toolkit.
 13. Android.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Řešení individuálních či týmových projektů v průběhu celého kursu.

Průběžná kontrola studia

 Půlsemestrální test (10 bodů), individuální či týmový projekt (27 bodů).

Kontrolovaná výuka

Přednášky (1 bod za účast na 1 přednášce).
Nahoru