Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2016/2017 letní semestr 4 kredity

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly. Bezpečnost v počítačových sítích. Programování síťových aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Franková Barbora, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s dostupnou dokumentací a standardy, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat síťové aplikace.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost programovat a znalost programovacího jazyka C/C++. Znalost prostředí operačních systémů.

Literatura studijní

 1. Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 2. Puzmanova, R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 3. RFC

Literatura referenční

 • Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet (6th edition). Addison-Wesley, 2012.
 • Lydia Parzial, et al.: TCP/IP Tutorial and Technical Overview, IBM Redbooks, 2006.

Osnova přednášek

 1. Počítačové sítě a Internet
 2. Aplikační vrstva
 3. Programování síťových aplikací
 4. Transportní vrstva
 5. Síťová vrstva
 6. Adresování 
 7. Multicast
 8. Směrování
 9. IPv6 a přechodové mechanismy
 10. Lokální sítě, Ethernet
 11. Bezdrátové a mobilní sítě
 12. Bezpečnost v počítačových sítích
 13. Konfigurace počítačové sítě

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Programování klient-server komunikace
 2. Implementace síťové aplikace

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - 10 bodů
 • Opravený projekt č. 1 - 10 bodů
 • Opravený projekt č. 2 - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů (minimum 20 bodů)

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou je půlsemestrální test, 2 hodnocené projekty a závěrečná zkouška.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 20 bodů z hodnocení za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru