Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

I2C Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 4 kredity

Návrh rozšiřitelný sítí, redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Dynamické získávání adres DHCPv4 a DHCPv6. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Technologie Frame Relay. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 36 laboratoře, 24 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Materiály ke kurzům jsou na WWW stránkách Cisco Akademie na FIT, viz CCNA3CCNA4.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Konfigurace směrování OSPF a EIGRP.
Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregaci linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat tyto sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se prakticky konfigurovat směrování OSPF a EIGRP pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat NAT a DHCP na směrovačích, komunikaci PPP a Frame Relay pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Routing and Switching (R&S).

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2 verze 5 a vyšší (Routing and Switching).

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad.

Literatura referenční

 • Cisco Networking Academy: Scaling Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2014, ISBN 978-1-58713-328-2.
 • Cisco Networking Academy: Connecting Networks Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2014, ISBN 978-1-58713-332-9.

Osnova přednášek

 1. Úvod do přepínání. 
 2. Redundance spojení v LAN sítích, protokoly HSRP, GLBP. Agregace portů.
 3. Redundance spojení v přepínaných sítích. Protokoly STP a RTSP.
 4. Základní směrování OSPF.
 5. Směrování OSPF pro více oblastí.
 6. Směrovací protokol EIGRP.
 7. Přehled WAN technologií.
 8. Protokol PPP. Konfigurace IPv6 na Cisco zařízeních. 
 9. Komunikace Frame Relay.
 10. Překlad NAT. Filtrování ACL pro IPv4 a IPv6. Dynamické přidělování adres pro IPv4 a IPv6.
 11. Propojování sítí WAN. Širokopásmové připojení. Virtuální privátní sítě.
 12. Monitorování sítí pomocí SNMP, Syslog a NetFlow.
 13. Odstraňování chyb.

Průběžná kontrola studia

 • Opakovací test na laboratořích (max. 36 bodů)
 • Aktivní práce v laboratoři (max. 24 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA3 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA3 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA4 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA4 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru