Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

NSB Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnost v operačních systémech. Autentizace, autorizace a účtování. Systémy IDS a IPS. Firewally a řízení provozu. Virtuální privátní sítě. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací. Zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Návrh počítačových sítí. Pokročilé směrování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. laboratoře, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 23 laboratoře, 7 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Cíle předmětu

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Literatura studijní

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Literatura referenční

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Osnova přednášek

 1. Úvod. Bezpečnostní politika. Autentizace, autorizace a účtování.
 2. Útoky v počítačových sítích.
 3. Bezpečnost v operačních systémech.
 4. Firewally a řízení provozu.
 5. Systémy IDS a IPS.
 6. Virtuální privátní sítě.
 7. Provoz a správa počítačových sítí.
 8. Provoz a správa aplikací, zálohování.
 9. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 10. Odstraňování chyb v sítích.
 11. Kabelážní systémy.
 12. Serverovny, značení.
 13. Pokročilé směrování.

Průběžná kontrola studia

Za semestr (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace) lze získat až 30 bodů, za závěrečnou zkoušku až 70 bodů.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou účast na laboratorních cvičeních, testy v laboratořích, prezentace a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 34 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných během semestru (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, 2. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, MIN, MMI, MMM, MPV, MSK, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinně volitelný skupina N
Nahoru