Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačová podpora konstruování

IPPK Ak. rok 2016/2017 letní semestr 6 kreditů

Úvod do problematiky CAD/CAM. Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el. strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v AutoCAD, programování v AutoLISPu, navrhování a konstruování komponent el. strojů a přístrojů. Animace a vizualizace (3D Studio MAX). Prohlídka externích konstrukčních pracovišť.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (ústní)

Rozsah

65 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o CAD systémech, o možnostech programování v nich a základech počítačové animace a vizualizace.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Informace o CAD systémech.

Cíle předmětu

Cílem je zvládnutí konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí AutoCADu, vytváření nových funkcí a využití dalších programů při animaci a vizualizaci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Práce s osobním počítačem.

Literatura studijní

  • Omura, G.: Mistrovství v AutoCADu, Computer Press

Literatura referenční

  • 3D Studio - Reference Manual, Autodesk, Inc
  • AutoCAD - Reference Manual, Autodesk, Inc

Průběžná kontrola studia

  • Aktivita v laboratořích.
  • 1 povinný písemný test.
  • Úlohy a projekty.

Kontrolovaná výuka

Testy 40/100, projekty 60/100.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů ze všech aktivit v předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru