Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zpracování obrazu

ZPO Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3

Literatura referenční

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Osnova přednášek

 1. Úvod, reprezentace obrazu, pořizování obrazu (10.2. Zemčík slajdy)
 2. Obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (17.2. Španěl slajdy)
 3. Bodové transformace obrazu (24. 2. Beran slajdy,demo.zip)
 4. lineární filtrace, Diskrétní transformace obrazu, vztah k filtraci, informace o projektech (3.3. Zemčík slajdyslajdydemo a demo_exeslajdy a slajdy)
 5. Diskrétní transformace obrazu - pokračování, FFT,  (Zemčík 10.3.)
 6. DCT, Wavelety (17.3. Bařina slajdy)
 7. Detekce hran, segmentace (24.3. Beran slajdypříklady)
 8. Test Převzorkování, warping, morphing (31.3. Zemčík slajdy)
 9. Vodoznaky (watermarks) (7.4. Mlích) slajdy
 10. Velký pátek, přednáška odpadá (14.4.)
 11. Matematická morfologie, analýza pohybu (21.4. Španěl slajdy)
 12. Přednáška hosta - Heikki Kalviainen, Lappeenranta University of Technology (28.4.)
 13. Závěr, akcelerace zpracování obrazu, různé - (5.5.)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu

Průběžná kontrola studia

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru