Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Autorská práva - letní

IAPL Ak. rok 2015/2016 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR, výuka práce s právním textem (zákonnou normou), systém získávání relevantních informací.

Garant předmětu

Přehnil Petr, JUDr., Ph.D. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Přehnil Petr, JUDr., Ph.D. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Osvojení si práce s právním textem (zákonnou normou).

Cíle předmětu

Rozšíření osvojení si teoretických i praktických informací souvisejících s ochranou duševního vlastnictví v ČR.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Povinnou prerekvizitou je úspěšné absolvování úvodního předmětu "IAPZ - Autorské právo - zimní" v zimním semestru.

Literatura studijní

  • Helena Chaloupková, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících, 2004

Osnova přednášek

  1. Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
  2. Výuka práce s právním textem (zákonnou normou).
  3. Systém získávání relevantních informací.

Kontrolovaná výuka

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru