Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Dějiny designu 2 - zimní

ID2Z Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 3 kredity

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.

Garant předmětu

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Literatura studijní

 • Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II

Osnova přednášek

 1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
 2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
 3. Skandinávsky design.
 4. Hochschule fur Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
 5. Polský plakát.
 6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
 7. Zdenik Kováo a "Kováoova škola".
 8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
 9. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
 10. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
 11. Poválečný japonský grafický design.
 12. Italská "nová vlna".

Kontrolovaná výuka

Lze očekávat ověřovací písemný test z probrané látky, a pro připuštění ke zkoušce je potřebná úspěšnost 80% a více.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru