Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina pro IT

AIT Ak. rok 2017/2018 letní semestr 3 kredity

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Výuka je zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Vybraná literatura předmětu je založena na autentických textech oborů včetně poslechů.

Garant předmětu

Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

  • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
  • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
  • Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
  • Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Úspěšné uzavření předmětu představuje hodnocení v úrovni B2.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozvoj všech jazykových kompetencí a seznámení s jazykovými prostředky a funkcemi charakteristickými pro odborný jazyk v oblasti IT:
  • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
  • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s prezentací zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Vhodné pro studenty, kteří získali v jazykovém testu nejméně 51 bod, a nebo mají za sebou úspěšnou BAN4.

Literatura studijní

  • Erich H. Glendinning, John Mc Ewan: Oxford English for Information Technology (AJ)
  • Pracovní listy/course handouts

Průběžná kontrola studia

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Kontrolovaná výuka

Nejméně 75% aktivní účast ve výuce, průběžné plnění zadaných úkolů, test, zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru