Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

I1C Ak. rok 2017/2018 letní semestr 4 kredity

Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

22 hod. přednášky, 24 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

43 půlsemestrální test, 57 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů a přepínačů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.

Cíle předmětu

Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 a CCNA 2.

Proč je předmět vyučován

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.

Literatura referenční

 • Introduction to Networks Companion Guide. Cisco Press, 2014.ISBN 978-1-58713-316-4.
 • Routing and Switching Essentials Companion Guide, Cisco Press, 2014.ISBN 978-1-58713-318-3.

Osnova přednášek

 1. Úvod do sítí, základy sítí.
 2. Propojování sítí LAN a WAN, základy Ethernetu.
 3. Technologie Ethernetu, přepínání Ethernetu.
 4. TCP/IP a IP adresování, základy směrování, tvorba podsítí.
 5. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 6. Konfigurace směrovače a přepínače, přehled dalších zařízení, port security.
 7. Správa Cisco IOS, směrování a směrovací protokoly.
 8. Dynamické směrovací protokoly.
 9. Základy řešení chyb při směrování, přenos přes TCP/IP.
 10. Seznamy ACL pro řízení přístupu.
 11. Technologie VLAN.
 12. Dynamické přidělování IP adres.
 13. Překlad adres NAT.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 57 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA1 (max. 13 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních - 12 cvičení po 2 bodech.
 • Příprava na laboratorní cvičení - průběžné testy - 11 testů po 3 bodech.
 • Náhrada cvičení není možná, náhrada cvičení v případě nemoci po individuální domluvě se svým cvičícím.

Podmínky zápočtu

 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru