Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Směrování v rozsáhlých sítích (ROUTE)

C1P Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět seznamuje studenty praktickým způsobem s problémy směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systému, redistribuce směrovacích informací. Zabývá se také nasazením protokolu IPv6 v Internetu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

44 půlsemestrální test, 36 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí technikám směrování v rozsáhlých sítích a naučí se je konfigurovat. Naučí se rozlišovat mezi vnitřními (interior) a vnějšími (exterior) směrovacími protokoly a převodem směrovacích informací mezi těmito systémy. Porozumí technologii IPv6 a jejímu použití v praxi. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-902 ROUTE.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí konfigurovat a optimalizovat velké sítě, přenášet a filtrovat směrovací informace. Naučí se konfigurovat protokoly EIGRP, OSPF a BGP, včetně jejich vzájemného propojení. Umí nakonfigurovat připojení pobočkové sítě. Umí nastavit internetové spojení pomocí protokolu IPv6, znají protokoly pro směrování IPv6.

Cíle předmětu

Přehled technologií pro směrování ve WAN sítích. Implementace a konfigurace směrovacích protokolů EIGRP, OSPF pro více oblastí, interní a externí BGP. Redistribuce a optimalizace směrování. IPv6. Propojování a směrování pobočkových LAN sítí pomocí širokopásmového připojení.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.

Literatura studijní

 • Přednáškové text v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

 • Wendell Odom: CCNP Route 642-902 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 36 bodů).
 • Challenge lab (max. 20 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 34 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná cvičení se nenahrazují.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru