Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)

C3P Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Přehled metodologií a praktických přístupů potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Nástroje pro diagnostiku, IOS diagnostic tools, SNMP, NetFlow, packet capturing. Diagnostika přepínačů, STP, VLAN sítě. Diagnostika a ladění směrování EIGRP, OSPF, BPG a redistribuce dat. Správa zabezpečení pomocí Cisco IOS Security a Cisco IOS Firewall. Sledování hlasové komunikace a přenosů IPv6.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti pochopí základní přistupy a metodologie pro diagnostiku počítačových sítí. V laboratoři si vyzkouší sledování chyb na přepínačích a směrovačích, použití diagnostických nástrojů a služeb IOS pro detekci chyb. Budou umět použít tyto nástroje pro diagnostiku STP, VLAN, směrovacích protokolů a nastavení bezpečnosti zařízení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologiemi a praktickými přístupy potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Studenti se seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Postupy si následně vyzkouší při praktické diagnostice přepínačů a směrovače. Zaměří se na základní chování prvků STP a VLAN, směrování a zabezpečení dat.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování kurzů CCNP1 ROUTE a CCNP2 SWITCH.

Literatura studijní

  • Přednáškové texty v angličtině.
  • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.

Průběžná kontrola studia

  • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
  • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
  • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
  • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

  • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
  • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

  • Absolvování všech laboratorních cvičení.
  • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru