Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

FCE Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

 • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
 • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Beneš Radomír (Flotila s.r.o.)

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate. Na začátku semestru by měl každý zapsaný student elektronicky složit vstupní test. V případě, že ve vstupním testu student nedosáhne této úrovně, má možnost se do třetího týdne semestru odregistrovat, aniž by měl předmět nezapočtený.

Literatura studijní

 • Cambridge First Certificate in English for Updated Exam - Student's Book without answers. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
 • Cambridge Grammar for First Certificate with Answers and Audio CD, 2nd Edition. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.

Osnova numerických cvičení

 • Poslechové schopnosti.
 • Gramatické základy.
 • Psaní a čtení.
 • Komunikační dovednosti.
 • Zkoušky a testy.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování obou velkých testů v průběhu semestru,
 • docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru