Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Konflikty a asertivita

HKA Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Konflikty, jejich vznik a jejich druhy. Důsledky neřešených konfliktů. Vhodné a účinné strategie řešení konfliktů. Konflikt jako přirozený vývoj vztahů v týmu a zdroj inspirace. Asertivní techniky, formulace požadavků a přání, obranné reakce.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Kalášek Dušan, PhDr. Mgr. (Flotila s.r.o.)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student se seznámí s druhy konfliktů, příčinami jejich vzniku a jejich důsledky.
 • Student dále pozná svůj styl řešení konfliktů.
 • Seznímí se s asertivními technikami.
 • Naučí se rozpoznat typy konfliktů.
 • Naučí se používat vhodné strategie k řešení konfliktů a posílí svoje obranné reakce.

Cíle předmětu

 • Zjistit druhy konfliktů a jak vznikají,
 • poznat důsledky neřešených konfliktů,
 • naučit se, jaké jsou vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,
 • rozpoznat svůj typický styl řešení konfliktů,
 • seznámit se s asertivními technikami,
 • posílit adekvátní obranné reakce.

Literatura studijní

 • Učební texty k předmětu.

Literatura referenční

 • KOPŘIVA, Pavel: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2005, 282 s.
 • HEWSTONE, Miles. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006, 776 s. ISBN 80-7367-092-5
 • Konflikty mezi lidmi. Edited by Jaro Křivohlavý. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7367-407-6.
 • Zakázaná rétorika :30 manipulativních technik. Edited by Gloria Beck, Translated by Magdaléna Pomikálková. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2.
 • WILMOT, William W. a Joyce L. HOCKER. Interpersonálny konflikt. Bratislava: Ikar, 2004. 495 s. ISBN 80-551-0832-3.

Osnova numerických cvičení

 1. Konflikty - druhy.
 2. Manipulace.
 3. Nácvik reakcí při konfliktní situaci.
 4. Asertivita jako nástroj jednání.
 5. Asertivní práva.
 6. Asertivita a kritika.

Kontrolovaná výuka

Na hodinách bude kontrolována prezence, pro udělení zápočtu je třeba splnit minimálně 80% účasti. V případě nemoci či jiné závažné překážky v prezenčním studiu je třeba postupovat dle platné vyhlášky proděkana o hlášení překážek ve studiu.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je třeba splnit všechny dále uvedené podmínky:
 • Účast na cvičeních minimálně 80%.
 • Splnění závěrečného testu na minimálně 70% (20 otázek).
 • Rozprava s lektorem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru