Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Autorská práva - letní

IAPL FAVU VUT AUP-L Ak. rok 2017/2018 letní semestr 3 kredity

Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR, výuka práce s právním textem (zákonnou normou), systém získávání relevantních informací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Osvojení si práce s právním textem (zákonnou normou).

Cíle předmětu

Rozšíření osvojení si teoretických i praktických informací souvisejících s ochranou duševního vlastnictví v ČR.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Povinnou prerekvizitou je úspěšné absolvování úvodního předmětu "IAPZ - Autorské právo - zimní" v zimním semestru.

Literatura studijní

  • Helena Chaloupková, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících, 2004

Osnova přednášek

  1. Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
  2. Výuka práce s právním textem (zákonnou normou).
  3. Systém získávání relevantních informací.

Kontrolovaná výuka

Přednášky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Vypracování písemné práce a úspěšné složení zápočtové zkoušky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru