Faculty of Information Technology, BUT

Course details

Czech Art of the Second Half of the 20th Century in Context

ICUL FFA BUT 1CU20st-L Acad. year 2017/2018 Summer semester 3 credits

The course provides an overview of the essential tendencies and personalities in Czech art from 1940s to 1990s. The course provides a survey of important art groups and individual artists and reflects their links in European and international tendencies, as well as art developments within political contexts. As for 1940s, the course emphasizes the importance of the so-called "groups of the war period", but also stresses the importance of presonalities so far neglected. We will also look at surrealist and parasurrealist tendencies in these groups and outside them, and some time will be devoted to the local art scenes in regional or distric towns (Kolin, Zlin) 1950s: We will attempt to judge objectively the works of artists active in the style of socialist realism, map the activities of the surrealist and parasurrealist groups, Vladimir Boudnik as the pioneer of the so called explosionalism, and the iniciators of the "Czech grotesque," The Smidras (The Fiddlers). The activities of well-known artistic groups will be described (May, The Route, UB12], however, we will also devote our attention to those which are lesser known (M52, RADAR). We will trace the continuous change of official art doctrine from the 50s to the 80s and survey the key personalities of socialist realism. 1960s: New tendencies, the influence of informel, its localized versions. The influence of neo-dada and pop on Czech art of the second half of the 60s. We will situate the "new figuration" tendencies as the result of many art developments and strong personalities. 1970s: mapping the new structuration of Czech art scene from official tendencies in its specific and grotesque aspects (The Army Studio of the Arts, art laureates and national artists) to the "unofficial scene" and straightforward underground. We will trace the specificity of Czech performance and happenings. The role of the Jazz Section will be described. 1980s: The course will focus on the lesser known aspects of the social and political context of the decades. Artists: the importance of the 12/15 group, the arrival of new generation born in 1950s, art of the non-declared but practicaly active art groups. We will look at the change of the situation in late 1980s, the arrival of the Stubborn group and the wider context of its activities.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Examination (written+oral)

Time span

26 hrs lectures

Assessment points

100 exam

Lecturer

Subject specific learning outcomes and competences

Students will be aware of the basic and other, seemingly less important tendencies of Czech art of the given period, they will be able to match tem with the adequate movements in international art, they will be able to point to artists specific for Czech art who are not so easily definable and pigeonholed. We will also emphasize trends begun in this period which are still important for art at the beginning of the 21st century.

Learning objectives

The course aims at imforming students about Czech art scene of the second half of the 20th century without prejudice and received opinions. We will revisit the avantgarde, mainstream, and "politically engaged" tendencies and discover new contexts (between art of the 40s and 60s, tracing the surrealist, parasurrealist, and imaginist tendencies from the 40s to the present, we will trace the international tendencies such as art brut, abstraction, abstract expressionism, neodada, pop art, happening,s hyperrealism, transavantguardia, neoexpressionism, and other movements).

Prerequisite kwnowledge and skills

Basic knowledge of general Czech history, especially of the 20th century is desirable.

Study literature

 • Dějiny českého výtvarného umění V. (1939 - 1958), Academia 2006
 • Dějiny českého výtvarného umění VI. (1958 - 2000), Academia 2007, http://www.artarchiv.cz/
 • Nová encylopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
 • Petr Wittlich, České sochařství ve 20.století: 1890-1945, Praha 1978
 • František Šmejkal, České imaginativní umění, Rudolfinum 1996
 • František Šmejkal, Skupina Ra, GHMP 1988
 • Eva Petrová a kol., Skupina 42, GHMP - Akropolis 1998
 • Ohniska znovuzrození. České umění 1956-1963 (ed. M. Judlová), GHMP - ÚDU AVČR 1994
 • Český informel (ed. M. Nešlehová), GHMP 1991
  Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu" v českém umění 50. a první poloviny 60. let, 1997
 • Jaroslav Sekera, Josef Hlaváček, Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění 60. let, ČMVU 1994
 • Luděk Novák, Nová figurace, 1970.
 • Eva Petrová, Nová figurace, GVU Litoměřice 1993
 • Akce, slovo, pohyb, prostor (ed. V. Havránek), GHMP 1999
 • Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985, ČMVU 1996
 • Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, Praha 1994
 • Záznam nejrozmanitějších faktorů ...: České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií
 • Jízdárna Pražského hradu prosinec 1993 - březen 1994, Rada státních galerií a NG,
 • Jiří Šetlík, Šedá cihla 1978 - 1991, Klatovy - Klenová 1991
 • Jiří Olič,Tvrdohlaví 1987-1999, Silver Screen 1999
 • Josef Alan a kol., Alternativní kultura, Příběh české společnosti 1945 - 1989, Praha 2001
 • Vladimír Karfík - Jiří Kolář, Praha, Odeon 1993
 • Petr Babák - Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, Praha 2004
 • Ivona Raimanová - Socha a město Liberec 1969, Spacium 2008
 • Adriana Primusová, Marie Klimešová, 1952-Skupina Máj 57, úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let, Praha 2007
 • Meda Mládková, Jiří Machalický, Jiří Lammel a kol. - Sbírky Muzea Kampa, Praha 2009
 • Marcela Macharáčková, Brnenská osmdesátá, Brno 2010
  Alena Potůčková, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století, Praha 2000
 • Lenka Byžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp - Czech Art 1900 - 1990, Prague City Gallery, 1990
 • Freancesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto, Terezie Petišková, Genny Di Bert, Socialistický realismus Československo, Nadační fond eleutheria, Praha 2008
 • Marie Klimešová, Miroslav Petříček, Roky ve dnech, České umění 1945 - 1957, Arbor vitae, Praha 2010
 • Richard Adam, Alena Pomajzlová, Jiří Přibáň, 1984 - 1995, Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery Brno, 2010
 • Jiří Luhan, Petr Pouba, Splátka na dluh, dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých a šedesátých letech Praha 2000
 • Kol.: Oznámení o Ikarově letu, Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, katalog, Olomouc, 1998
 • Kol.: Skleník- Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989, Olomouc 2009

Syllabus of lectures

 1. Czech art of the 1940s, art groups and tendencies during the WWII, postwar illusions, socialist art versus underground.
 2. Post-stalinist "warming up" , art groups 1957 - 1969, "tame modernity" Brusel 1958 exhibition, hard edge art underground - informel since 1965.
 3. Concretism as an opposition, Czech New Figurative Paintig of the 60s.
 4. 1968: Post-occupation shock, communist "normalisation" of the 70s, end of the art scene. Action art, happening, performances (including rock) as an antidotum.
 5. Re-constitution of the art scene in 70s and 80s. Postsurrealism, hyperrealism, abstraction, direct realism.
 6. Semi-official scene, rock and jazz music, art exhibitions, publications under the aegis of the (lately banned) music society.
 7. New wave of art exhibitions of new generations between 1980 - 1985.
 8. Postmodern discontinuity of the postmodern "Stubborn generation" after 1985.
 9. Reconstitution of art scene in the end of 80´s, Velvet revolution 1989 as the end of 40 years of political and cultural totalities.
 10. The lost world of cultural semi - undergrounds of the 70´s and 80´s in the era of the so-called "normalization". Official art. Artists in prison. the unofficial scene and its fight againts oblivion.Editions. The Jazz section. Local scenes, samizdats. "Home art". "Magical realism." Theodor Pištěk, the renewed surrealist group.
 11. New wave in music and art - 1980 - 1985. Semi-official exhibitions and the possibilities of their "legitimiyation." The middle and young generations.
 12. 1985 - 1989: The Postmodern generation; discontinuity, expressions, irony.
 13. Local scenes of the 1980s - Brno, Olomouc, undeclared artistic groups. The return of the political symbolics in 1988 and 1989.

Progress assessment

Test.

Course inclusion in study plans

 • Programme IT-BC-3, field BIT, any year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 1st year of study, Elective
Back to top