Faculty of Information Technology, BUT

Course details

Czech Art of the First Half of the 20th Century in Context

ICUZ FFA BUT 1CU20st-Z Acad. year 2017/2018 Winter semester 3 credits

Overview of art styles, personalities and tendencies in painting and sculpture in the Czech Lands in the 20th century. The attention is paid to the phenomena which incorporate or follow expressionism, cubism, surrealism, abstraction, as well as to the transformations in the landscape painting and to period decorativeness or retrograde tendencies.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Examination (written+oral)

Time span

26 hrs lectures

Assessment points

100 exam

Lecturer

Subject specific learning outcomes and competences

Basic phenomenons and personalities of the Czech XXth Century Art.

Learning objectives

Ability to orientate in basic phenomena and personalities of fine arts in the Czech Lands and in Europe.

Prerequisite kwnowledge and skills

Basic knowledge of the history of the Czech Lands and their culture.

Study literature

 • Dějiny českého výtvarného umění IV (1890 - 1938), Academia 1998
 • Petr Wittlich, České sochařství ve 20. století: 1890-1945, Praha 1978
 • Nová encylopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
 • Expresionismus a české umění 1905-1927 (ed. Alena Pomajzlová), NG 1995
 • Sursum 1910 - 1912 (ed. Hana Larvová), GHMP 1996
 • Miroslav Lamač - Osma a Skupina výtvarných umělců, 1988
 • Jiří Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika, 199?
 • Český kubismus 1909-1925 (ed. Jiří Švestka, Tomáš Vlček, Pavel Liška), Stuttgart 1991
 • Vojtěch Lahoda, Český kubismus, 1997
 • Karel Srp, Tvrdošíjní I. - Tvrdošíjní a hosté, GHMP 1986 - 1987
 • František Šmejkal, Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935, DUMB 1983
 • František Šmejkal, Devětsil. Česká výtvarná avantgarda 20. let , DUMB - GHMP 1986
 • František Šmejkal, České imaginativní umění, Rudolfinum 1996
 • Český surrealismus 1929-1953 (ed. Lenka Bydžovská, Karel Srp), GHMP - Argo 1996
 • Umění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu (ed. Jaroslav Anděl), NG 1993
 • Hana Rousová, Český neoklasicismus 20. let I-II, GHMP 1985, 1989 Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění 30. let (ed. Hana Rousová), GHMP 1988
 • http://www.vachal.cz/
 • Josef Kroutvor, Michal Ajvaz, Petr Hruška; Jan Pelánek - Josef Váchal , Praha: Argestea 1994
 • Mahulena Nešlehová - Bohumil Kubišta, Praha, Odeon 1984
 • Vojtěch Lahoda - Emil Filla, Praha, Academia 2007
 • Karel Srp, Jana Orlíková - Jan Zrzavý, Praha, Academia 2003
 • Jan M.Tomeš - Jindřich Prucha, Praha, Odeon 1987
 • Miloš Jiránek, Dojmy a potulky a jiné práce, ed. Jiří Kotalík, Praha 1959
 • Jiří Kotalík - Miloš Jiránek, Praha 1962
 • Karel Srp - Karel Teige, Praha GHMP 1994
 • Lenka Bydžovská - Jindřich Štyrský, Praha Argo 2007
 • Karel Srp - Toyen, Praha, Argo 2000
 • Jiří Zemánek - Zdeněk Pešánek, Praha 1996
 • Vojtěch Lahoda - Zdeněk Rykr, Praha 2000
 • Marie Rakušanová - Bytosti odnikud, Academia 2008 (akademické umění 1. pol. 20. století)
 • Pavla Pečínková - Josef Lada (1887-1957), Obecní dům 2008
 • Jiří Vykoukal - Václav Tikal, Vltavín 2007 (1. vydání)
 • Rea Michalová - Klasicismus v moderním umění, Michal´s Collection, 2007 (1. vydání)
 • Vojtěch Lahoda, Karel Srp, Petr Wittlich, Marie Rakušanová - Křičte ústa! - předpoklady expresionismu, Praha 2007
 • Meda Mládková, Jiří Machalický, Jiří Lammel a kol. - Sbírky Muzea Kampa, Praha 2009
 • Alena Potůčková, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století, Praha 2000
 • Lenka Byžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp - Czech Art 1900 - 1990, Prague City Gallery, 1990

Syllabus of lectures

 1. The "generation among" Jindřich Prucha, Miloš Jiránek, Karel Myslbek. The influence of McNeill Whistler on Czech painting.
 2. The "Osma group" in context. Munchian painting in Czech art. Neoclasicism. German members of the group.
 3. The Fine Artists Group. The Cubism Dispute. The Art Monthly. The Comparison of exhibition activities of the Manes and Group 4 activities. Second Wave Symbolism. the SURSUM group, other personalities.
 4. The sculptors Jan Štursa and Otto Gutfreund. The question of monumental art in Czech sculpture of the early 20th century.
 5. The "Obstinates" group. Futurism, bergsonism. The Almanach of 1914. S. K. Neumann, Josef Čapek, Václav Špála, Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý. Vlastislav Hofman, Otakar Marvánek.
 6. The "Butterbur" group (Devětsil) and poetism. The birth of the society, manifests, changes of opinion, Karel Teige, Adolf Hoffmeister, František Muzika. Exhibitions, pictorial poems. Artificialism and Jindřich Štyrský - Toyen.
 7. The Arts Society and their Life and Myth magazine. Jareš, Boháček, Rabas, Vlastimil Rada, Vojtěch Sedláček
 8. The Social group, Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík. The Arts Society and their support of younger art generations (The Butterbur and 42 Groups).
 9. Neoclassicism. The Exhibition of Decorative Arts in Paris, 1925. The reflection of Andre Lhote and Tamara Lempicka's art in Czech art. Neocubism, eroticism; Neue Sachlichkeit in the Czech context. The followers of Zrzavy. Otto Gutfreund, Alfred Justitz, Jaroslav Král.
 10. Jan Bauch and parallels of his art and Oscar Kokoschka's. František Tichý (French context), Josef Lada, Zdenek Rykr and the Kolin circle.
 11. The interim period of 1930 - 1934. Erotic revue. The Poetry 1932 exhibition. The Surrealist group, personal and political relationships. Karel Teige, Vítězslav Nezval, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma, František Janoušek.
 12. Abstract art of the 1930s. František Kupka, František Foltýn. Les Artistes Musicalistes and Arne Hošek, Augustin Ságner, Miloš Boria. The generation of Symbolists in 1930s. Vojtěch Preissig, František Drtikol. The Line group.
 13. The Moravian Visual Artists Society between the Wars. Albín Polášek, a Moravian sculptor in the USA. Jakub Obrovský.
 14. Academic painting betwen the Wars. Vratislav Nechleba, František Hlavica, Oskar Brázda, František Hlavica.
 15. Christian art - art at the margins. Josef Florian and his circle. Bohuslav Reynek.
 16. Landscape painting. Otakar Nejedly, his trips to India and Ceylon. Art deco.
 17. Interwar scupltupre between the official commissions and avantgarde.

Controlled instruction

Test.

Course inclusion in study plans

 • Programme IT-BC-3, field BIT, any year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 1st year of study, Elective
Back to top