Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Správa serverů IBM zSeries

IIZ Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 půlsemestrální test, 20 laboratoře, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Ergens Michal, Bc. (IBM CZ)

Cvičící

Ergens Michal, Bc. (IBM CZ)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování serverů IBM zSeries a obeznámit je se základy jejich správy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní příklady a cvičení, kde se studenti naučí monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na serverech zSeries.

Prerekvizity

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Představení zSeries serverů, HW historie, typy zSeries procesorů, zStorage modely, 3D prezentace nejnovější verze zSeries procesoru
 2. zOS SW: základní panely pro správu zSeries - TSO a ISPF, základní příkazy operačního systému
 3. Druhy datasetů a jejich využití, zOS virtual storage koncept
 4. JCL - job control language, Parallel sysplex - možnosti propojení serverů
 5. JES - Job Entry Subsystem, IPL - start operačního systému zOS
 6. Design zOS aplikací, programovací jazyky
 7. Kompilace a linkování programů pro zOS
 8. zSeries transakční SW - CICS
 9. zSeries databázové systémy - DB2, IMS
 10. Message queue server, Web application server a Web servery pro zOS
 11. Správa SW na mainframech - SMPE, zabezpečení serverů zOS - RACF
 12. Správa úložišť - Storage Management Subsystem, Síťové prostředí zOS
 13. Shrnutí a otevřená diskuze o dalším využití zSeries pro zVM či zLinux operační systémy, budoucnost mainframů

Průběžná kontrola studia

Za úkoly hodnocené v počítačových cvičeních lze získat až 20 bodů, za domácí úlohy až 30 bodů a za dva testy až 50 bodů. První test proběhne v polovině semestru a bude zaměřen na látku probranou a procvičenou během prvních pěti týdnů výuky, druhý na konci semestru bude ověřovat znalosti veškeré probrané látky.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách není kontrolována. Účast v laboratořích je sledována, přičemž pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na alespoň 75 % počítačových cvičení.

Podmínky zápočtu

V průběhu semestru lze získat body za úkoly zadávané a hodnocené v počítačových cvičeních, za samostatně vypracovávané domácí úlohy a za testy. Pro udělení zápočtu je nutné se aktivně zúčastnit alespoň 75 % počítačových cvičení a současně získat minimálně 50 bodů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na úkolech v laboratořích či na domácích úlohách nebo podvod u testů, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru