Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programovací seminář

IPS Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 2 kredity

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

20 hod. cvičení, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

80 půlsemestrální test, 10 cvičení, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Cílem předmětu je nahlédnout na klíčové kapitoly principů programování a operačních systémů jiným pohledem, zejména v souvislosti s abstrakcemi algoritmů a formálních automatů a modelů tak, aby došlo k vzájemnému propojení jak teoretických, tak praktických dovedností a znalostí.

Osnova přednášek

DEMO cvičení s rozšířeným výkladem:
 1. Ukazatele, dynamické přidělování paměti.
 2. Aktivační záznam, rekurze.
 3. Překlad a ladění programu
 4. (cvičení viz níže)
 5. (cvičení viz níže)
 6. Stavové automaty, regulární výrazy v *nixových programech
 7. Synchronizace procesů
 8. Uváznutí
 9. (cvičení viz níže)
 10. (cvičení viz níže)
 11. Tabulka stránek v OS
 12. Vliv stránkování a vyrovnávací paměti na výkonu
 13. Zápočtová písemka

Průběžná kontrola studia

 • 10 bodů za každou úlohu řešenou ve dvojici, celkem 20
 • 80 bodů zápočtová písemka

Podmínky zápočtu

Zápočet je udělen při získání minimálně 50 bodů za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru