Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, 78, transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace. Kontextové metody. Obvodová podpora komprese dat, komprese v paměťové hierarchii.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem komprese dat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností, statistickými a slovníkovými metodami, s transformačními a kontextovými metodami, a s obvodovou podporou komprese dat. Komprese dat v paměťové hierarchii.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály a studijní opory v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Second, Third and Fourth Edition, Springer 2000 atd., ISBN 0-387-95045-1
 • Sardashti, S., Arelakis, A., Stenstroem, P., Wood, D. A.: A Primer on Compression in the Memory Hierarchy, Morgan&Claypool 2016

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat. PPM. 
 • Slovníkové metody, LZ77, 78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Modely kontextu, kontextová komprese.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT. Komprese v paměťové hierarchii. Zipp na HD.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu s prezentací.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s prezentací. Min. 10 b.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MPV, 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina G
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, MIS, MMI, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
Nahoru