Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

IKPT Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

Předmět nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Garant předmětu

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Přednášející

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Fiľová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Pavlíčková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Švandová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Tenklová Lenka (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

V rovině konkrétních cílů budou schopni vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie komunikace, definovat předmět studia jednotlivých subdisciplín psychologie komunikace, aplikovat teoretické znalosti na oblast komunikační praxe a zhodnotit efektivitu prezentačního výkonu svých kolegů ze semináře.

Cíle předmětu

Absolvování předmětu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Literatura studijní

 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005.
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995.
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992.
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995.
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996.
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000.
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992.
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999.
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz

Literatura referenční

 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993.
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995.
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Osnova přednášek

 1. Informace a jejich sdělování.
 2. Komunikační modely.
 3. Složky komunikace.
 4. Řešení typových pedagogických situací.
 5. Model asertivních dovedností.
 6. Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení.
 7. Základy verbálního projevu s psychologického hlediska.
 8. Význam hlasu a sluchu v rétorice.
 9. Osobnost řečníka.
 10. Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu.
 11. Text jako složka pedagogické komunikace.
 12. Teoretické problémy srozumitelného textu.
 13. Strategie utváření srozumitelného textu.

Průběžná kontrola studia

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá 80% úspěšnost v zápočtovém testu a realizaci prezentace v rozsahu 10 minut.

Podmínky zápočtu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru