Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Makroekonomie 2

MA2 FP VUT makP Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 5 kreditů

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Ekonometrie.

Literatura studijní

 • HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.
 • KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5.
 • MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3.
 • MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4.

Literatura referenční

 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X.
 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X.

Osnova přednášek

 1. Hlavní ekonomický proud. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz. 
 3. Teorie peněz a trh peněz, teorie hodnoty, ceny, užitku a nákladů, marginalistické teorie. 
 4. Teorie kapitálu, úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor. 
 5. Nedokonalé konkurence, teorie stupně monopolu, teorie blahobytu a externalit. 
 6. Mezinárodní dělba práce a teorie mezinárodního obchodu a měnových kurzů. 
 7. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowůw model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce). 
 8. Makroekonomická rovnováha, všeobecná rovnováha ekonomiky, modely SI - LL, IS -LM, úplný keynesiánský model, model CC - BB. 
 9. Hospodářská politika, selhání hospodářské politiky, příčiny a způsoby řešení hospodářských recesí. 
 10. Teorie lidského kapitálu, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémů.  

Osnova numerických cvičení

 1. Úvod do předmětu, zopakování znalostí předmětu Makroekonomie 1. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, transmisní mechanismus. 
 3. Trh zapůjčitelných fondů. 
 4. Vnější rovnováha státu, čistý vývoz a dovoz kapitálu, měnové kurzy. 
 5. Model keynesiánský kříž a konstrukce křivky IS. 
 6. Křivka LM a model IS-LM pro malou otevřenou a malou uzavřenou ekonomiku. 
 7. Zápočtová písemná práce.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, volitelný
Nahoru