Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikové technologie Microsoft

IW4 Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

SQL Server: Správa, tvorba pokročilých T-SQL dotazů, práce s geografickými a hierarchickými daty, Business Inteligence. Exchange Server: instalace, konfigurace, vztah s Active Directory a dalšími serverovými systémy, správa, zálohování, údržba, řešení problémů, clustering, load-balancing

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat, řešit problémy a plánovat nasazení podnikových technologií MS Exchange a MS SQL Server.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice databázových systémů, způsobů elektronické komunikace a řešení výkonnostních a síťových problémů.

Cíle předmětu

Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětů IW1 a IW2.

Literatura studijní

Literatura referenční

Kontrolovaná výuka

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru