Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování v .NET a C#

IW5 Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. WPF: styly, zdroje, databinding. Přístup k vlastnostem operačního systému, Vlákna, Lokalizace a aplikační nastavení. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Entity framework, LINQ. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře. ASP .NET Aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services. Efektivní vývoj, Unit testing, Dokumentace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pokorný Jiří, Ing. (ApS Brno)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování.

Literatura studijní

 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód.
 2. Jazyk C# 1: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody.
 3. Jazyk C# 2: dědičnost, virtuální metody, rozhraní, přetěžování.
 4. Jazyk C# 3: abstraktní třídy, zprávy, události.
 5. Jazyk C# 4: WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky.
 6. WPF: styly, zdroje, databinding.
 7. Přístup k vlastnostem operačního systému, Vlákna, Lokalizace a aplikační nastavení.
 8. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader.
 9. Entity framework, LINQ.
 10. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře.
 11. ASP .NET Aktivní obsah, XML.
 12. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services.
 13. Efektivní vývoj, Unit testing, Dokumentace.

Osnova ostatní - projekty, práce

Celkem 40 bodů ze 100
 • Windows GUI aplikace
 • ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 • ASP.NET aplikační rozhraní
 • Remoting

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru