Detail předmětu

Projektová praxe 1

PP1e Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na diplomovou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

56 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)

Seznam témat

Školitel Ústav Téma
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. UPGM Content-Based Video Retrieval
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. UPGM Robotic Data Visualisation Using Augmented Reality
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Modelling and Analysis of Fault-Tolerant Systems
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Dependability Issues of Operating Systems and Applications They Control
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. UPSY Fault Injection Based on QEMU

Cíle předmětu

Seznámit vybrané talentované studenty magisterského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Osnova ostatní - projekty, práce

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele

Průběžná kontrola studia

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

Kontrolovaná výuka

  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Podmínky zápočtu

Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "PP2e - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.
Nahoru