Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Pojem inteligentní systém. Metody návrhu inteligentních systémů. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace domácnosti. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech, řízení dopravy, navigace, inteligentní vozidlo. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy umělé inteligence a robotiky. Základy teorie systémů a simulace. Základy softcomputingu.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Osnova přednášek

 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 5. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení.
 6. Automatizace domácnosti.
 7. Inteligentní systémy v logistice.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.

Osnova numerických cvičení

 1. Metody návrhu inteligentních systémů.
 2. Aplikace strojového učení a softcomputingu.
 3. Aplikace mutiagentních systémů.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Prezentace projektů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - simulace nebo přímá realizace inteligentního systému nebo jeho části.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače
 • Individuální projekt

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, MSK, 2. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinně volitelný skupina M
Nahoru