Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zpracování obrazu

ZPO Ak. rok 2017/2018 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3

Literatura referenční

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Osnova přednášek

 1. Úvod, reprezentace obrazu, pořizování obrazu (9.2. Zemčík slajdy)
 2. Lineární filtrace, Diskrétní transformace obrazu, vztah k filtraci (16.2. Zemčík slajdyslajdydemo )
 3. Diskrétní transformace obrazu-pokračování, FFT,  (Zemčík 23.2. slajdy a slajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (2.3. Beran slajdy,demo.zip)
 5. Obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (9.3. Španěl slajdy)
 6. DCT, Wavelety (16.3. Bařina slajdy)
 7. Detekce hran, segmentace (23.3. Beran  slajdypříklady)
 8. Velký pátek - státní svátek (30.3.)
 9. Test Vodoznaky (watermarks) (6.4. Mlích slajdy
 10. Převzorkování, warping, morphing (13.4. Zemčík slajdy)
 11. Matematická morfologie, analýza pohybu (20.4. Španěl slajdy)
 12. Závěr, akcelerace zpracování obrazu (host, bohužel, odřekl(27.4. Zemčík)
 13. Různé, obhajoby projektů (4.5. Beran)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu

Průběžná kontrola studia

Kontrolovaná výuka zahrnuje test (10 bodů), bodované úlohy (celkem 10 bodů), které nemají náhradní termín, individuální projekt (29 bodů) a závěrečnou zkoušku (51 bodů, minimálně 17 pro absolvování). Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru