Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Agentní a multiagentní systémy

AGS Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Pojem agent, agentní a multiagentní systém, reaktivní a racionální agenti. Základní architektury agentních systémů, vrstvené architektury, subsumpční architektura. Mentální stavy agenta, systémy řízené záměrem a jejich modelování. Architektury BDI systémů, jejich programování v prostředích JASON a JACK. Komunikace v multiagentních systémech, jazyky KQML a ACL, základní interakční protokoly v MAS. Fyzické a mentální konflikty, obecné způsoby řešení konfliktů, volby, algoritmy vyjednávání a argumentace. Koordinované jednání, metody distribuovaného plánování. Sociální chování agenta, principy vytváření koalic, pojmy závazek a norma. Standardy FIPA, abstraktní platforma pro realizaci MAS, životní cyklus agenta. Návrh a realizace multiagentních systémů, metodika GAIA a implementační nástroj JADE.

 

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Vídeňský František, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti o současných přístupech k vytváření systémů s autonomními inteligentními jednotkami, které jsou schopny řešit úlohy ve vysoce dynamických prostředích. Dále bude mít student znalosti o řešení problémů souvisejících s multiagentními systémy včetně řešení konfliktů a využívání schopností skupinového jednání. Součástí kurzu jsou cvičení, ve kterých studenti získají zkušenosti s implementací inteligentních agentů a multiagentních systémů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Programování agentních systémů a heterogenních systémů s agenty, vytváření inteligentních systému multiagentními metodami a řešení problémů paralelismu v distribuovaných systémech těmito metodami

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy činnosti a s návrhy systémů s agenty - autonomními inteligentními jednotkami a dále se systémy, ve kterých se nachází více takovýchto agentů. Naučit se vytvářet tyto systémy a programovat jednotlivé prvky v nich.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Ke studiu předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z oblasti formální logiky, umělé inteligence, modelování systémů a programování.

Literatura studijní

 1. Shoham, Y, Leyton-Brown, K.: MULTIAGENT SYSTEMS Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations,  Cambridge University Press, 2009
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc.,  2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8
 3. Shoham, Y, Leyton-Brown, K.: MULTIAGENT SYSTEMS Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations,  Cambridge University Press, 2009
 4. Shaheen, F.; Kraus, S.; Wooldridge, M.:Principles of Automated Negotiation. Cambridge University Press, 2014

Osnova přednášek

 1. Úvod do distribuované umělé inteligence, pojem agent, prostředí, rozdělení agentů.
 2. Základní reaktivní a deliberativní architektury umělých agentů, situovaný automat, Subsumpční architektura
 3. Formální přístup k agentním systémům. Modální logiky, epistemické, temporální, CTL a BDI logiky.
 4. Racionální agent, mentální stavy agenta, architektury IRMA, AgentSpeak(L)
 5. Agentně orientované programování, systém Agent-0
 6. Programování agentů v jazyce JASON 
 7. Multiagentní systémy (MAS), obecné principy řešení problémů. Teorie her v MAS.
 8. Komunikace v MAS, KQML a ACL jazyky, interakční protokoly.
 9. Volby, vyjednávání a argumentace. Algoritmy, protokoly a příklady.
 10. FIPA abstraktní architektura agenta. Programování v systému JADE
 11. Společné plánování, distribuované a centralizované. 
 12. Modelování MAS. Role agenta v systému, nástroje pro návrh agenta KGR, GAIA, Prometheus.
 13. Realizace multiagentních systémů pro malá zařízení, mobilní agenti a jejich bezpečnost.

 

Osnova numerických cvičení

 1. Programování v systému JASON 1
 2. Programování v systému JASON 2
 3. Programování v systému JADE 1
 4. Programování v systému JADE 2
 5. Programování v systému JACK 1
 6. Programování v systému JACK 2

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt - realizace agenta / esej na téma související s agenty.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test - 20 bodů.
 • Projekt - 20 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů, minimálně však 15 bodů. 

Kontrolovaná výuka

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2019-06-03 E105 14:0015:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Stpřednáškavýuky E105 09:0010:50 1MIT 2MIT MIN xx
Stzkouška2019-05-29 E105 12:0013:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Stpoč. labvýuky N205 17:0018:50 1MIT
Čtzkouška2019-05-23 E104 09:0010:50 1MIT 2MIT řádná
Čtpoč. labvýuky N205 12:0013:50 1MIT
Čtpoč. lab2019-05-09 N205 15:0016:50 1MIT

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MGM, MMI, MPV, MSK, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MMM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina N
Nahoru